Antonio Guillén, reescollit president de la Federació ECOM pels propers quatre anys

EMPODERAMENT I PARTICIPACIÓ SERAN ELS VALORS CLAU DEL NOU MANDAT

Antonio Guillén seguirà presidint quatre anys més la Federació ECOM, després que així ho van decidir les seves entitats en l’Assemblea General Ordinària que es va celebrar el passat divendres al Museu Marítim de Barcelona, sota el lema “Provoquem el canvi per la igualtat”. Segons Guillén, aquest nou mandat, a més de seguir defensant l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat, amb la perspectiva que marca la Convenció de l’ONU d’una vida independent dins la comunitat, “volem potenciar l’empoderament de les pròpies persones amb discapacitat perquè siguem nosaltres mateixes les qui el canvi per la igualtat, així com també la participació de les nostres entitats i les seves bases socials en les accions, presa de decisions i en la construcció d’un discurs col·lectiu”.

La XXVIII Assemblea General Ordinària de la Federació ECOM va ser inaugurada pel Secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Francesc Iglesies, que va agrair la col·laboració de les entitats amb l’Administració i va dir que el Govern de la Generalitat treballarà els propers anys per poder desenvolupar l’article 19 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, relatiu al dret a viure de forma independent i a ser incloses en la comunitat, com ja ho està fent amb el Decret d’Educació Inclusiva o amb el projecte d’assistència personal.

En el marc de l’assemblea es va dur a terme també la conferència “Cambio de época y sociedad civil: hacia nuevas formas de acción colectiva¨”, a càrrec de Carola Castellà, experta en participació ciutadana, que va parlar de l’evolució que hi hagut en les maneres de participar i fer activisme avui en dia, canvis que obren nous reptes a les entitats per seguir sent marc per a la participació del col·lectiu a qui representen i canalitzant les seves demandes, i seguir sent referents per a les Administracions Públiques; així com per afavorir el relleu generacional a les seves Juntes Directives.

LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ ECOM

La Junta Directiva escollida en la darrera Assemblea General Ordinària de la Federació ECOM és una junta continuista de l’anterior però més compacta per facilitar la presa de decisions i guanyar en agilitat resolutiva. Integrada per 8 persones, té paritat absoluta, amb participació de 4 homes i 4 dones. Dels 8 components, 7 tenen una discapacitat, d’acord amb la visió d’ECOM que són les pròpies persones amb discapacitat les que han de liderar el canvi per a la seva inclusió social (els propis estatuts de la federació estableixen com a obligatori un mínim d’un 50% de persones amb discapacitat).
La Junta Directiva estarà composada per: Antonio Guillén, president (Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc); Josep Giralt, vicepresident (ASPID Lleida); Rosa Masriera, secretària (Fundació Esclerosi Múltiple); Bibiana Bendicho, tresorera (ASPID Lleida); Albert Carbonell, vocal (Associació MIFAS, Girona); Montserrat García, vocal (Lliga Reumatològica Catalana); i Marta Rodríguez, vocal (APINDEP).

REPTES DE FUTUR DE LA FEDERACIÓ ECOM

Dins el programa de la nova Junta Directiva per al nou mandat segueixen com qüestions prioritàries la defensa dels dret a la vida independent i a viure i participar dins la comunitat, i el dret a l’accessibilitat universal, com a eixos transversals per aconseguir la plena inclusió a la societat de les persones amb discapacitat física, així com el seu dret a una educació inclusiva, i al treball i l’oci inclusiu.

Inclou també la voluntat d’impulsar dins la federació el treball amb perspectiva de gènere per donar visibilitat en primera persona a les dones i nenes amb discapacitat, posant en valor el seu paper en tots els àmbits de la vida així com la doble discriminació que pateixin, per raó de gènere i per la discapacitat. I una especial rellevància al foment de la participació de les entitats federades i de les seves bases socials en les accions, presa de decisions i en la construcció d’un discurs col·lectiu. D’aquí neix la idea que avui s’hagi convidat Carola Castellà, experta en participació ciutadana, a promoure la reflexió entre les entitats sobre les noves fórmules de participació i activisme a la societat actual, i a plantejar quin o com ha de ser el futur de les entitats.

El programa del nou mandat inclou també un objectiu específic d’enfortir i incrementar les vies de democràcia interna de la federació, afavorir la bona governança, el treball en equip i els relleus generacionals, així com promoure la corresponsabilitat de totes les parts en les accions d’incidència política i de defensa dels drets. Tot donant importància a les iniciatives que van de “baix a dalt” i el repte de potenciar la participació a tots els àmbits territorials. Així mateix, seguir incrementant el treball en xarxa i les aliances amb altres organitzacions socials, entitats cíviques i del Tercer Sector Social per a través del treball col·laboratiu intensificar la capacitat d’incidència política. I, per descomptat, seguir assessorant, acompanyant i donant suport a les entitats federades, i vetllar per la millora del finançament.