ECOM llança una enquesta per conèixer l’ús i el funcionament dels busos interurbans de Catalunya per part de les persones amb discapacitat

ECOM continua treballant activament per identificar i denunciar les vulneracions de drets que afecten a les persones amb discapacitat física i/o orgànica en l'accés al transport públic a Catalunya.  

En el marc de la Setmana de la Mobilitat 2023, ECOM impulsa una enquesta dirigida a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda per conèixer quin ús estan fent dels autobusos interurbans de Catalunya i poder saber més sobre el funcionament d’aquest servei en cadascun dels territoris catalans. 

La finalitat d’ECOM amb aquesta enquesta és poder aconseguir dades sobre el funcionament del bus interurbà a Catalunya per tal de poder dissenyar una estratègia que els permeti reivindicar millores en aquest servei de cara a millorar l’accessibilitat al servei a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda poder potenciar l’ús del transport públic en detriment dels vehicles privats, i poder contribuir així a una mobilitat més sostenible. 

En els darrers anys, segons dades de la Comissió Europea, s’ha observat l’increment dels costos energètics per a la ciutadania, el que ha provocat una major pobresa energètica i de mobilitat. Per aquest motiu, el transport públic esdevé una eina clau per reduir el consum energètic i poder afrontar aquesta problemàtica.  

En comparació amb l’ús de vehicles privats, la quantitat d'energia necessària perquè una persona recorri un quilòmetre en transport públic és significativament menor. Aquesta diferència en l'eficiència energètica fa del transport públic una opció més sostenible i respectuosa amb el medi ambient urbà. Però no ens podem oblidar de l’accessibilitat! 

Enguany l’entitat ha seguit impulsant la promoció de l’entorn sostenible i connectat amb la continuació del projecte ‘Regenerem - Ecomobilitza’t’. S’ha seguit amb la línia d’organització dels grups de treball semestrals sobre el dret a la mobilitat sostenible i accessible a les diferents províncies, que s’han organitzat conjuntament entre ECOM i les entitats federades del territori: Grup MIFAS a Girona, ASPID a Lleida i ASSIDE a Terres de l'Ebre. Els grups de treball, així com el cicle de webinars per treballar la temàtica, tenen com a objectiu impulsar conjuntament millores en el transport públic al territori i promoure una mobilitat més sostenible i inclusiva per a tothom (tant per raó de discapacitat, com per gènere, edat...) Aquesta iniciativa ha estat treballada i cocreada amb les persones d’aquests quatre grups territorials.  

Per què aquesta enquesta?  

Un dels punts centrals de l’enquesta és l’anàlisi del “protocol a demanda”, una pràctica que ha estat identificada en aquests grups de treball com un buit legal en els serveis de bus interurbà. Aquest “protocol” obliga a les persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda a demanar amb 48 o 72 hores d’antelació un autobús adaptat, una pràctica que és clarament discriminant. Des dels grups de treball del projecte, s’ha identificat la problemàtica i s’ha volgut donar visibilitat a aquesta situació amb la finalitat de promoure canvis significatius en la normativa.   

L’enquesta que ha llançat ECOM pregunta les persones si estan fent servir aquest servei i, en cas afirmatiu, planteja preguntes concretes sobre si poden fer servir el servei de manera autònoma; si cal una reserva prèvia del servei; com i quan es fa aquesta reserva, en cas que s’hagi de fer; si hi ha espais reservats en els autobusos per a persones amb mobilitat reduïda..., entre moltes altres qüestions.   

Per poder tenir el màxim de dades sobre aquesta realitat volem convidar a contestar l’enquesta al màxim de persones que es vegin afectades per aquesta problemàtica, siguin usuàries del transport públic o no en siguin, i així recollir els diferents motius. El termini per participar a l’enquesta és del 18 de setembre, coincidint amb la celebració de la Setmana Europeu de la Mobilitat Sostenible, al 20 de novembre de 2023. L’enquesta la podeu trobar en aquest enllaç.