El dret a l’accessibilitat, el dret a la protecció social i el dret a la mobilitat els tres drets més vulnerats el 2021

Això ho ha conclòs l’informe RADAR ECOM 2021, l’informe de vulneració de drets i discapacitat física i/o orgànica, que hem presentat aquesta setmana, que ha constatat també que l’Administració Pública és el principal agent vulnerador.

Aquesta setmana hem presentat l’informe RADAR ECOM 2021 on hem recollit i analitzat les vulneracions de drets que han patit les persones amb discapacitat física i/o orgànica que hem atès des d’ECOM durant el 2021, que han estat un total de 318 , enfront de les 121 vulneracions de drets que vam detectar en l’informe de 2020.  

L'informe Radar ECOM és una iniciativa que vam posar en marxa l’any passat, coincidint amb el 50è aniversari de la Federació ECOM, per reforçar la tasca en defensa de drets que venim fent des de fa més de cinc dècades, i amb l’objectiu que ens ajudi a visibilitzar les vulneracions de drets que pateixien les persones amb discapacitat física i/o orgànica, a generar consciència ciutadana i a establir plans per prevenir la vulneració de drets i discriminacions per raó de discapacitat. L’informe s’edita anualment.  

Les 318 vulneracions detectades el 2021, les hem detectat a través de les consultes que les persones amb discapacitat física i/o orgànica han fet a la nostra federació durant l’any passat i a través d’una enquesta online que vam realitzar, que van respondre 166 persones.  Durant el 2021 vam rebre 884 consultes, de les quals 140 estaven relacionades amb vulneracions de drets, i la resta de vulneracions, 178, les vam detectar a través de l’enquesta.  

Els drets més vulnerats el 2021, segons l’informe, han estat el dret a la protecció social (per les llistes d’espera eternes per accedir a ajuts, retard en resolucions, desinformació i traves burocràtiques…) i el dret a l’accessibilitat i la mobilitat (per barreres arquitectòniques en l’espai públic i en l’edificació; manca d’accessibilitat del transport…). 

Pel que fa al perfil de les persones que han patit una vulneració, són la majoria dones (un 60,7% dels casos) i un 64,4% del total tenien entre 35 i 64 anys. Quant a la procedència, un 75,8% eren persones residents de la província de Barcelona.   

Quant al principal agent vulnerador, ha estat l’Administració Pública, en un 65,4% dels casos, en primer lloc l’Administració Autonòmica i en segon la local. Els espais públics i les instal·lacions públiques han estat els llocs majoritaris on s’han desenvolupat les vulneracions detectades, un 55,9% del total. També s’han detectat vulneracions a altres drets com el dret a l’habitatge, el dret al treball, el dret a la salut, el dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat, el dret a l’educació i el dret a la participació a les activitats culturals, de lleure i esportives.  

L’informe Radar ECOM 2021 també ha evidenciat, un any més, que la infradenúncia continua sent una problemàtica que invisibilitza les vulneracions que pateixen les persones amb discapacitat física i/o orgànica. El 55,1% de les vulneracions de drets detectades no va ser denunciada i el 58,2% de les dones no ho va denunciar, sent les que més vulneracions pateixen. Les causes per no denunciar han estat diverses: el 45,2% de les persones van manifestar que no ho van fer perquè “no servia de res” i el 29,8% de les persones va ser perquè el procés de denúncia era complicat.   

A les persones 166 persones enquestades també es va tenir en compte i preguntar per l’impacte de la Covid-19 en els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, si les mesures i polítiques preses per l’administració havien estat efectives o no. Als resultats, sumant les respostes desfavorables de l’enquesta els percentatges són molt majors que els favorables, es va posar en evidència la fragilitat de les estructures de l’administració i el seu sistema de protecció social.  

Perquè no se segueixin reproduint les vulneracions de drets, ECOM ha urgit a les Administracions Públiques a garantir l’acompliment de les lleis, a dotar-les de pressupost per garantir-ne el seu desplegament i també a que aprovin definitivament lleis que fa molt temps que el col·lectiu de persones amb discapacitat física i/o orgànica està esperant, com el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que ha de promoure l’accessibilitat universal, i el decret d’assistència personal, per fer possible una vida independent de les persones amb discapacitat dins la comunitat, un dret que els reconeix la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.