Guia per a l’accés a la salut i l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat

Publicada per la Fundación Cermi Mujeres, la guia s’adreça tant a les mateixes dones amb discapacitat com al personal professional interessat en la posada en marxa d’accions de formació i empoderament en l’àmbit de la salut.

La Fundación Cermi Mujeres ha publicat una guia per a l’accés a la salut i l’atenció sanitària de les dones i nenes amb discapacitat, una publicació que pretén esdevenir una eina útil per millorar la salut així com per plantejar formes de cuidar i potenciar la salut en tots els àmbits de la vida. La guia, que s’ha publicat en format paper i digital, s’adreça tant a les mateixes dones amb discapacitat com al personal professional interessat en la posada en marxa d’accions de formació i empoderament en l’àmbit de la salut.

Aquest document pretén ajudar les dones amb discapacitat a identificar situacions de discriminació per la seva discapacitat i per gènere, i defineix les barreres que es troben en el gaudi del seu dret a la salut. Així mateix, inclou informació útil per a elles sobre les cures i pautes per l’autocura a la llar, a la feina, al temps de lleure, en la família, en l’exercici físic, l’alimentació, en la higiene personal, en el control de la medicació... També té apartats dedicats al foment de l’autoestima i el reforç de l’autoimatge; a la sexualitat, entesa com a font de plaer, salut i benestar; a la maternitat; i a la violència com a problema de salut.

D’altra banda, la guia inclou un apartat centrat en la importància de la cura de les persones cuidadores, i un altre que parla dels professionals de la salut davant la discapacitat de dones i nenes.

La guia tanca amb un apartat on es parla de l’impacte de la Covid-19 en les dones i nenes amb discapacitat, i les persones que tenen cura d’elles, i també dedica un espai en posar en valor la importància de l’associacionisme.

Aquesta publicació ha sorgit com a resultat de les conclusions extretes de la IV Conferència Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad celebrada el mes de novembre de 2020 sota el títol ‘Dones amb Discapacitat i Salut’, i ha comptat amb el suport del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Accés a la guia en format digital

Guía para el acceso a la salud y la atención sanitaria de las mujeres y niñas con discapacidad (Fundación Cermi Mujeres)