La Diputació de Barcelona ofereix als ens locals una formació sobre la figura de l'assistent personal, que impartirà ECOM

L'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona posarà en marxa una formació sobre la figura de l'assistent personal, impartida per ECOM -entitat que cogestiona un Servei d'Assistència Personal des de fa més de 13 anys, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona. La formació, sota el títol "Nous serveis de promoció de l'autonomia personal i la vida independent de persones amb capacitats diverses: l'Assistent Personal", anirà dirigida a professionals dels ens locals de la província de Barcelona.

L'assistència personal és un recurs per a les persones que necessiten un suport per dur a terme les activitats que desitgen. Aquest suport permet a les persones gaudir del màxim nivell d'autonomia en el desenvolupament del seu projecte de vida i facilitar l'exercici de l'autodeterminació.

Davant la previsió que s'aprovi en els mesos vinents, el decret que ha de regular la prestació econòmica de l'assistència personal i la seva incorporació a la cartera de serveis socials, aquesta formació té l'objectiu de donar eines tècniques al personal dels ajuntaments i ens supramunicipals en aquest àmbit. En concret, la formació que impartirà ECOM, com a entitat experta en aquest àmbit, pretén millorar les competències en el treball amb les persones amb discapacitat.

Entre els continguts del curs formatiu, es tractarà la filosofia de vida independent, segons la qual l'atenció ha d'estar centrada en la persona. Això vol dir que la persona amb discapacitat té lliure autodeterminació i és la protagonista d'aquest servei. En aquest sentit, la filosofia de vida independent pren l'assistència personal com una eina clau per poder viure la vida que es desitgi.

També es tractarà l'evolució dels models d'assistència, del model mèdic rehabilitador al model social, els drets humans i civils i la igualtat d'oportunitats i no-discriminació, l'aplicació pràctica d'aquest model o la normativa de l'Assistència Personal a Catalunya, entre altres temes. Per a més informació podeu accedir al web de la Diputació de Barcelona.