Afectació de la nostra activitat pel coronavirus

Davant la situació extraordinària que estem vivint al nostre país generada pel coronavirus COVID-19, i atenent les recomanacions del Govern de prendre mesures per evitar els riscos de contagi, us comuniquem que ECOM ha decidit adoptar diverses mesures preventives que afectaran l’activitat de l’organització.

A partir del dilluns 16 de març i fins a nova notificació:

L’atenció al públic restarà tancada a les nostres oficines centrals de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a), així com també als diferents Serveis d’Inclusió Laboral que tenim repartits pel territori català.

Si necessiteu contactar amb nosaltres podeu fer-ho a través del correu electrònic ecom@ecom.cat.

El Servei d’Auxiliar de Vestidor resta aturat ja que els equipaments esportius municipals de Barcelona estaran tancats des del 14 de març, i inicialment durant 15 dies, d’acord al Pla específic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, que ha previst el tancament de diferents equipaments municipals per risc sanitari.

El Servei d’Assistència Personal segueix operatiu per a les persones usuàries. Per qualsevol incidència podeu contactar amb la vostra persona referent a través del correu electrònic o el telèfon d’urgència que ja us hem facilitat.

Les entitats federades que necessiteu contactar amb nosaltres per qualsevol incidència en les vostres organitzacions, podeu posar-vos en contacte amb les persones referents de l’àrea de Suport a Entitats, a través dels correus electrònics amb què ja us comuniqueu habitualment.

Us mantindrem informats si hi ha novetats al respecte.

Per disposar d’informació actualitzada sobre l’evolució sanitària del coronavirus podeu consultar els canals oficials d’informació, que són permanentment actualitzats:

Generalitat de Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm