ECOM readapta a la nova realitat els acompanyaments que estava fent a diverses entitats federades per a la millora de la seva gestió, en el marc del projecte "Posa't en forma"

En aquest projecte, subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona, participen cinc entitats, que estan sent acompanyades, tres d'elles, per al desenvolupament del Pla d'Igualtat a la seva entitat; i dues, per a la implantació del Model de prevenció de riscos penals (compliance).

La Covid-19 ens ha obligat a redefinir la manera en què treballem i com a conseqüència des de l'entitat hem readaptat l'acompanyament que estàvem oferint a cinc de les nostres entitats federades, a través del projecte 'Posa't en forma: Acompanyaments en matèria organitzativa i de gestió", que subvenciona l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la convocatòria de subvencions per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària.

Aquest projecte, del qual estem desenvolupant la segona fase, va prendre forma el 2019 arran de l'elaboració d'unes guies o "kits de suport" que posaven a l'abast de les entitats la informació necessària per implementar tres elements imprescindibles per a una bona gestió associativa: el Pla d'Igualtat, el Codi ètic i el Model de prevenció de delictes (també anomenat Compliance). Elaborades les guies, vam decidir donar continuïtat al projecte, amb una segona fase centrada a oferir, a un nombre d'entitats seleccionades, acompanyaments professionals especialitzats per facilitar la implementació d'algun d'aquests processos a les seves entitats. L'objectiu a l'hora d'implementar aquestes guies en la gestió i organització de les entitats és respondre a les necessitats detectades i ajudar a millorar la gestió en benefici últim de millorar la seva capacitat i solvència.

Després d'un procés de selecció, van ser cinc les entitats que van optar a beneficiar-se d'aquests acompanyaments: ASEM CatalunyaCOGD Ciutat Vella SCCL, Fundació CorAvant, Fundació Esclerosi Múltiple i Fundació Estimia. Tres d'elles, per ser acompanyades per desenvolupar el Pla d'Igualtat de la seva entitat; i les altres dues, per implementar el Model de prevenció de riscos penals (compliance). Per als acompanyaments, hem comptat amb les mateixes organitzacions amb qui vam elaborar les guies pràctiques, totes elles del sector de l'economia social i solidària: la Cooperativa Barabara Educació (en el pla d'igualtat), i Fundesplai (en complaince).

Aquests acompanyaments, que ja s'havien iniciat, els hem hagut de replantejar, amb l'arribada de la COVID-19. Ho hem fet repensant la fórmula conjuntament amb les entitats participants i les entitats prestadores de l'acompanyament, trobant en cada cas la manera més adient, que s'adaptés millor a la realitat de cada entitat. De manera que, mentre que en algunes entitats s'ha continuat treballant de forma virtual, en altres hem adaptat l'acompanyament mitjançant materials didàctics, eines i pautes perquè puguin treballar-lo de forma més autònoma quan la situació els ho permeti.

Des d'ECOM, hem considerat que era essencial poder seguir acompanyant les entitats i desenvolupant el procés iniciat, ja que les eines que estan implementant són fonamentals per consolidar i desenvolupar les seves entitats, i poder millorar i avançar en la consecució dels objectius de transformació social pels que estan treballant.

El projecte 'Posa't en forma' té l'objectiu final que les entitats prenguin consciència de totes les qüestions de gestió que han de desenvolupar i facilitar eines perquè ho puguin fer. En aquest sentit, la iniciativa està en la línia d'assoliment del Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària, que promou l'Ajuntament de Barcelona, ja que vol reforçar les iniciatives d'Economia Social i Solidària que ja existeixen i les que ja tenim al nostre abast.