PRIMER DE MAIG: ECOM clama als futurs governs municipals escollits en les properes eleccions del 28M que impulsin des de les polítiques municipals l’accés i la inclusió laboral de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

En motiu de l’1 de maig, Dia Internacional del Treball, i a portes d’unes eleccions municipals el proper 28 de maig, ECOM volem posar focus en les vuit propostes en relació al Dret al Treball, que hem recollit en el document de Propostes per a unes polítiques municipals inclusives, que hem preparat i enviat als partits polítics que opten als governs municipals de tota Catalunya, el proper dia 28M, i que recull més d’un centenar de propostes, en relació als principals drets i altres àmbits més transversals, com la igualtat de gènere i interseccionalitat, la inclusió social o la participació ciutadana, entre altres.

Les nostres demandes en relació al Dret al Treball

1. Aprovar i posar en pràctica un Pla Local de Promoció de la Formació i l’Ocupació de les Persones amb Discapacitat, debatut i negociat amb els agents socials i les organitzacions de persones amb discapacitat del municipi.   Aprovar i posar en pràctica un Pla Local de Promoció de la Formació i l’Ocupació de les Persones amb Discapacitat, debatut i negociat amb els agents socials i les organitzacions de persones amb discapacitat del municipi.   

2. Incloure d’ofici en tots els plecs de contractació administrativa clàusules socials que prioritzin les empreses licitadores que facin esforços de responsabilitat legal i social contractant persones amb discapacitat, entre elles, la no acceptació en els procediments de licitació pública d’empreses que, estant-ne obligades, no acreditin, prioritàriament, el compliment de la quota legal de reserva del 2% de persones amb discapacitat, o bé l’acolliment de mesures alternatives.

3. Vetllar perquè totes les empreses que hi estan obligades acreditin el compliment de la quota legal de reserva del 2% de persones amb discapacitat, en tot tipus de contractes mercantils (serveis, materials, obres...) relacionats amb les administracions públiques durant tota la seva vigencia.

4. Garantir que en tots els plecs de condicions per qualsevol contractació de les administracions públiques hi hagi incloses les clàusules socials d’obligat compliment.

5. Analitzar el grau de compliment de la quota legal de reserva d’ocupació a les Administracions Públiques i comprometre’s a aconseguir-la en el transcurs del mandat de la corporació. S’ha d’aconseguir l’objectiu de complir amb la reserva corresponent-segons normativa vigent- de treballadors/es públics amb discapacitat contractats/es i amb la quota de reserva mínima en les oposicions o altres proves d’accés per persones amb discapacitat en les Corporacions Locals.

6. Vetllar per l’accés de les persones amb discapacitat a les diferents polítiques actives d’ocupació que els ens locals impulsin o executin.

7. Desenvolupar noves formes innovadores d’accés i inclusió laboral, especialment en àrees com les noves tecnologies de la informació o el teletreball, també aplicades per facilitar processos de reinserció de professionals que han experimentat una discapacitat sobrevinguda.

8. Promoure espais i taules de participació on estiguin presents els principals agents vinculats a la inclusió laboral per tal d’enfortir sinergies i donar-hi respostes locals de manera coordinada.