RADAR ECOM 2022. Prop del 50% de les vulneracions de drets detectades estan relacionades amb l’accessibilitat 

Podeu consultar la nova edició de l’informe al nostre web  

Ja tenim disponible una nova edició de l’informe de vulneracions de drets de persones amb discapacitat física i/o orgànica de Catalunya que publiquem anualment, la que correspon a l’any 2022.   

L’anàlisi de dades dut a terme al Radar ECOM 2022 ha constatat que gairebé el 50% de les vulneracions de drets que vam detectar l’any passat que havien patit les persones amb discapacitat física i/o orgànica estan relacionades amb l’accessibilitat. Concretament un 44,8%, és a dir, 130 de les 290 vulneracions detectades. I és que com ha mostrat l’informe, l’accessibilitat és una problemàtica que afecta de manera transversal a pràcticament a tots els drets, dificultant que es puguin exercir en igualtat d’oportunitats.   

Al Radar ECOM 2022 hem analitzat un total de 290 vulneracions de drets, que vam detectar a través del nostres servei de consultes (84 vulneracions) i de l’enquesta anual de vulneracions de drets que duem a terme (121 vulneracions). També, per conèixer millor la realitat de les persones i les problemàtiques que pateixen, el 2022 vam dur a terme a més quatre focus grups amb persones amb discapacitat física i/o orgànica de diferents territoris de Catalunya.  

En comparació amb les dues edicions anteriors del Radar ECOM, el 2021 em vam detectar 318 vulneracions i el 2020, en vam detectar 121.   

El 2022, un 61% de les persones que ens van reportar vulneracions patides a ECOM eren dones amb discapacitat física i/o orgànica. La franja d’edat majoritària de les persones que ens van reportar vulneracions va ser la de 35 a 65 anys (un 66% del total). Les dades ens han mostrat també que del total de persones que ens van reportar alguna vulneració la majoria eren persones amb nivells educatius alts.   

En relació al territori de procedència de les vulneracions reportades, el 67% eren persones residents a la província de Barcelona, una tendència que es repeteix en referència al Radar ECOM 2021 (que va registrar un 75,8% en aquest territori). Val a dir però que aquest 2022 s’ha incrementat la detecció de vulneracions de drets en persones residents a les províncies de Girona (un 14% de les vulneracions detectades enfront el 6% del 2021), Lleida (un 8% enfront el 6% del 2021) i Tarragona (un 11% enfront un 10,7% del 2021).   

Els drets més vulnerats  

Dels nou drets que s’analitzen a l’informe, el dret a l’accessibilitat ha estat el dret més vulnerat el 2022 (un 24% de les vulneracions detectades), seguit de molt a prop pel dret a treball (un 23% dels casos detectats) i el dret a la mobilitat i el transport (un 19% del total de vulneracions).   

Val a dir però que les problemàtiques d’accessibilitat han estat la raó de moltes altres vulneracions detectades en l’anàlisi d’altres drets com, per exemple, el dret a la mobilitat i el transport, el dret a la salut o el dret a la participació a les activitats culturals, de lleure i esportives, de manera que en el recompte final prop del 50% de les vulneracions analitzades estan relacionades amb l’accessibilitat.   

Sempre amb el marc de referència de la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat de l’ONU, el Radar ECOM 2022 ha analitzat vulneracions en els següents drets: dret a l’accessibilitat, dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat, dret a la mobilitat i el transport, dret a l’habitatge, dret a l’educació, dret a la salut, dret al treball, dret a un nivell de vida adequat i protecció social, i dret a la participació a les activitats culturals, de lleure i esportives.  

Qui vulnera els drets i on  

L’Administració pública ha tornat a ser, igual que el 2021, el principal agent vulnerador (en un 59% dels casos), seguit de les empreses i entitats privades (amb un 32% dels casos) i pels particulars (un 8% de les vulneracions).   

Pel que fa als àmbits on s’han produït les vulneracions, l’anàlisi ha constatat que el 2022 les vulneracions s’han produït principalment en les instal·lacions públiques (un 57% de les vulneracions detectades). Els espais privats, per la seva banda, han aglutinat el 43% dels casos.   

Entre els espais específics on més vulneracions s’han produït trobem en primer lloc les oficines d’atenció al públic i serveis de titularitat pública (20% de les vulneracions), que farien referència tant a edificis d’atenció presencial com també les diferents pàgines web i plataformes telemàtiques existents. Aquests espais van seguits pels llocs de feina (un 18% dels casos) i els espais públics (carrers, places, platges...), amb un 14%.   

La infradenúncia, un problema persistent  

El 2022 s’ha constatat que la infradenúncia continua sent una problemàtica que invisibilitza les vulneracions que pateixen les persones amb discapacitat física i/o orgànica, ja que més de la meitat de les vulneracions no s’han denunciat.  

De les 290 vulneracions detectades el 2022, 103 van ser denunciades, 133 no es van denunciar, i en 54 dels casos, no s’ha aportat informació de si es va denunciar o no. Si ens fixem únicament en el nombre de vulneracions de les quals sí tenim informació sobre si van denunciades o no (236 vulneracions), veiem que les vulneracions no denunciades representen un 56% del total, i que el percentatge de dones i homes que van denunciar és molt similar (45% dones i 44% homes). Quant al motiu de per què no es denuncia, el 47% de les respostes afirmen que no serveix per a res, i gairebé un 20% perquè el procés de denúncia és complicat.   

 Podeu consultar la nova edició Radar ECOM 2022 aquí.