Millora la gestió de la teva entitat amb les guies pràctiques d’ECOM

El Pla d'igualtat, el Codi ètic i el Model de prevenció de delictes —també anomenat Compliance— són els tres àmbits de la gestió associativa en què se centren les guies, que ara us facilitem en format digital.

Si necessiteu millorar la gestió de la vostra entitat, ara us ho posem més fàcil que mai amb les guies d’ECOM per ajudar-vos en la gestió associativa en tres grans àmbits: Pla d’Igualtat, el Codi ètic i el Model de prevenció de delictes (compliance). Aquests manuals pràctics us indicaran les pautes i els procediments que cal seguir per dissenyar i implementar qüestions clau com la promoció de la igualtat, l’ètica i la prevenció de delictes penals, uns àmbits que són tendència en el tercer sector social —especialment per les obligacions legals que comporten—.

D’aquesta manera, dins del vostre marc d’actuació, podreu contribuir a construir una societat més justa i igualitària on no hi hagi cap mena de discriminació, tampoc per raó de gènere i avançar cap a la qualitat, la transparència i l’excel·lència a la vostra organització.

La guia El Pla d’Igualtat us ajudarà a crear i a posar en funcionament el vostre propi pla d’igualtat des d’una mirada interseccional i també us ajudarà a conèixer quines passes heu de seguir per fer-ho, o bé quines eines de suport us poden anar bé per completar el procés de forma àgil, efectiva i optimitzant recursos. El Pla d’Igualtat són una sèrie de mesures que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització i, per tant, és una eina essencial per introduir la igualtat de gènere en la gestió i la cultura de l’entitat.

La publicació sobre el Codi ètic us permetrà crear una eina útil i coherent amb allò que us mou, és a dir, amb allò que és coherent amb el que feu i amb els valors i els principis que us defineixen i que voleu traslladar a la societat. El codi ètic és un element transversal i present en tots els àmbits de funcionament de l’entitat. En definitiva, és una eina que proporciona criteris clars i consensuats que orienten la conducta de les persones i que defineixen les bases de la cultura de l’organització i té l’objectiu de promoure una actuació eficient, íntegra i transparent.

Pel que fa a la guia El model de prevenció de delictes -o Compliance-, es tracta d’una publicació que explica de forma clara i senzilla, què vol dir la prevenció de riscos penals i com us pot afectar a l’entitat. Tot i ser un àmbit força especialitzat i complicat, la guia us permetrà conèixer com crear el vostre propi model de prevenció de delictes. Tal com expliquem a la guia amb més detall, les organitzacions socials hem de tenir en compte la nostra responsabilitat envers la legislació en la qual s’emmarquen les nostres accions i, des de l’any 2010, les associacions i les fundacions privades poden ser condemnades penalment com a autores d’un delicte. Així doncs, és important tenir en compte que, tot i que l’elaboració i la implementació del Model de Prevenció de Delictes (MPD) no és una obligació legal per a les associacions i fundacions, el MPD és l’única manera d’eximir l’entitat de la possible responsabilitat penal derivada de la comissió d’un delicte.

Aquestes guies, que s’emmarquen dins el projecte “Posa’t en forma! Kits per a la bona gestió”, formen part d’una iniciativa dirigida inicialment a les entitats adherides a la Federació ECOM el 2019, però les publicacions poden ser d’utilitat per a qualsevol organització social i és per això que ara les posem a l’abast de tothom en format digital.

 El procés d’elaboració del projecte s’ha fet des d’una òptica participativa: les entitats membres de la federació han pogut transmetre quines eren les seves necessitats en termes de gestió i han permès identificar els àmbits de treball que calia abordar. A més, algunes d’aquestes entitats, que ja estan treballant en aquestes qüestions, han contribuït a enriquir les publicacions aportant les seves experiències i aprenentatges.

Les guies han comptat amb el suport del Comissionat d’Economia Social, Verda, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona.