Dret a participar i gaudir d'activitats culturals, de lleure i esportives

Les persones amb discapacitat física tenim dret a participar en la comunitat, en igualtat de condicions amb la resta de persones, i hem de tenir les mateixes oportunitats, així com accés als recursos necessaris, per poder gaudir d’activitats lúdiques, culturals, de lleure o esbarjo, i esportives.

Defensem la promoció dels mitjans adients per a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat física en tots els àmbits de la societat.

Gent jove ballant i amb els braços alçats, rera una tanca de seguretat, gaudint d'un concert. En primera fila un jove amb paràlisi cerebral

Reivindiquem el compliment de la legislació en matèria d’accessibilitat i d’igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat física a les instal·lacions culturals, esportives, de lleure i turístiques, així com la promoció d’activitats d’esport i d’oci i lleure inclusives, que contemplin l’oferta de personal i productes de suport, per tal de facilitar i garantir la participació de les persones amb discapacitat física.

Promovem la formació en atenció a la diversitat a tots els agents implicats en la planificació i realització de les activitats culturals, esportives, de lleure i turístiques.

(Article 30 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, 2006).