Dret a l'accessibilitat

L’accessibilitat universal és un dret bàsic per tal que totes les persones puguem participar en igualtat d’oportunitats en la societat i, per a les persones amb discapacitat física, un dret fonamental per garantir que puguem viure de forma independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida.

La nostra actuació s’orienta a la promoció de “les mesures pertinents per assegurar l’accés de les persones amb discapacitat física, en igualtat de condicions amb la resta de persones, a l’entorn físic, el transport, la informació i les comunicacions, i a altres serveis i instal·lacions obertes al públic o d’ús públic”, com estableix la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.

Dos nois i una noia (aquesta amb discapacitat i usuària de cadira de rodes) estan apropant-se al mar avançant sobre la plataforma de fusta que hi ha instal•lada sobre l’arena per facilitar l’accés

Defensem aquest dret amb la perspectiva que les millores en l’accessibilitat suposen una millora en la qualitat de vida de tota la ciutadania i generen entorns, productes i serveis més segurs i usables per a tothom. És per això, per la incidència directa en tota la població, que reivindiquem que les administracions públiques prioritzin les actuacions en aquest àmbit.

Entenem l’accessibilitat com una cadena d’elements, per això demanem que qualsevol plantejament per a treballar l'accessibilitat no es faci de manera parcial, sinó que es tingui en compte la continuïtat de l'itinerari per tal que no es doni en ell cap ruptura de l’accessibilitat, i també que s’abordi sempre de manera coordinada entre totes les parts implicades, ja siguin públiques com privades.

Advoquem perquè l’accessibilitat es treballi de manera democràtica, integral i transversal, sota els valors de l’autonomia personal i la no discriminació, i del disseny universal, és a dir, pel disseny de productes, entorns, programes i serveis tenint en compte la diversitat humana, de manera que puguin ser utilitzats per totes les persones, en la mesura més gran possible, sense necessitat d’adaptació ni de disseny especialitzat.

(Article 9 i Article 20 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, 2006).