Àvila, Ciutat Accessible 2010

La Unió Europea va guardonar el passat 3 de desembre a la ciutat espanyola d'Àvila per la seva defensa de l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat.

Àvila, famosa per les seves muralles i esglésies medievals, ha estat la primera ciutat a rebre el premi europeu Ciutat Accessible pel seu esforç d'adaptació a les persones amb discapacitat.

Aquest premi anual forma part de l'estratègia europea per millorar l'accés de les persones amb discapacitat i garantir els seus drets en tot el territori de la UE. El premi pretén sensibilitzar sobre les dificultats a les quals s'enfronten aquestes persones en l'entorn urbà i recompensar a les ciutats per derrocar barreres a la mobilitat.

Segons la Comissió Europea, “la ciutat castellana d'Àvila es va fer mereixedora del premi per la labor realitzada per millorar l'accessibilitat dels edificis públics, fruit del pla d'urbanisme que ve desenvolupant des de 2002 en col•laboració amb organitzacions de persones discapacitades i de persones majors. La ciutat també ha incentivat les iniciatives privades i ha millorat les possibilitats d'accés en altres àmbits (instal•lacions turístiques, ocupació, etc.)”.

Les altres ciutats finalistes van ser Barcelona (Espanya), Colònia (Alemanya) i Turku (Finlàndia), triades entre les 66 participants en el concurs.

Millorar l'accessibilitat en favor de les persones amb discapacitat és una de les mesures clau de l'Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020 adoptada al novembre de 2010.

Entre les seves propostes, l'Estratègia fa especial recalcament en les accions per facilitar l'accés de les persones amb discapacitat als edificis, els transports i altres serveis, així com a les tecnologies de la informació i la comunicació.

En la UE uns 80 milions de persones sofreixen una discapacitat més o menys greu. Els obstacles físics al fet que s'enfronten, com l'accés als centres d'ensenyament o al lloc de treball, els fa vulnerables a l'exclusió social. El nivell més baix d'ocupació i educació significa que l'índex de pobresa de les persones discapacitades és un 70% major que la mitjana.