20 solars buits seran cedits a projectes temporals d’entitats i associacions sense ànim de lucre

L’Ajuntament de Barcelona cedirà 20 solars buits a entitats i associacions sense ànim de lucre perquè hi proposin usos i activitats temporals.

El Pla Buits (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) preveu fer una crida oberta de projectes al llarg d’aquesta primavera per tal que les entitats públiques o privades sense ànim de lucre de la ciutat proposin un ús o activitat d’interès i una gestió temporal, d’un any prorrogable, dels 20 emplaçaments que inclou la mesura.

L’Ajuntament cedirà dos solars de titularitat municipal per cada Districte. Els espais han estat seleccionats d’acord amb les necessitats del territori i atenent a la manca de previsió de desenvolupament del seu ús definitiu ja sigui per les seves característiques urbanístiques o bé pel context de crisi econòmica.

Crida a les entitats
Per a fer difusió de la crida, es donarà informació a les entitat de la ciutat, a través del Consell de Ciutat, del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona i de la Xarxa de signants del Compromís per a la Sostenibilitat.
També es donarà informació a les entitats del territori, a través dels Consells de Barri on estan situats els emplaçaments i amb la organització d’una oficina de suport per orientar les entitats en la presentació dels projectes.

Les iniciatives seran avaluades i finalment seleccionades per un Jurat que estarà format per representants d’entitats, membres del Consell Consultiu d’Hàbitat Urbà, de les 5 tinències d’alcaldia de l’Ajuntament, del Comissionat de Participació i Associacionisme i dels deu Districtes de la ciutat. Els membres del jurat valoraran especialment la flexibilitat del programa, el seu caràcter efímer i provisional, una autogestió eficient que mantingui en bon estat les instal•lacions i que l’impacte i rendiment social de les propostes sigui positiu pel conjunt de la ciutat.
Les iniciatives que siguin seleccionades es revelaran durant el mes de setembre.