La Xarxa Europea de RSE i Discapacitat llança la seva pàgina web

La Xarxa Europea de Responsabilitat Social Empresarial i Discapacitat (RSE+D), liderada per la Fundació ONCE i cofinançada pel Fons Social Europeu, acaba de publicar la seva pàgina web. Altres socis formen part d'aquesta pionera Xarxa Europea són: Telefònica des d'Espanya, L’Oréal des de França, i el Ministeri italià de Treball i Política Social. A més, la Xarxa compta amb diverses entitats col·laboradores.
La missió de la Xarxa Europea de RSE+D és impulsar la temàtica de la discapacitat en les agendes de RSE tant d'empreses com d'administracions públiques, amb la finalitat última de promoure una societat més inclusiva alhora que una competitivitat més responsable.
Recentment la Xarxa va ser inclosa en la macroiniciativa Europea “Enterprise 2020”, impulsada per CSR Europe amb el suport de la Comissió Europea. Es va reconèixer la importància del projecte, i se'n va destacar especialment el seu caràcter multi-stakeholder i col·laboratiu, la contribució a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i la promoció de la innovació social com un factor clau en les polítiques de RSE.
Després de la incorporació de la discapacitat en l'última Comunicació de RSE de la Comissió Europea del passat octubre de 2011, la discapacitat continua consolidant-se en l'àmbit europeu com un rellevant component de la RSE. La Xarxa Europea de RSE+D ha estat un catalitzador clau en aquest avanç.