ECOM rebrà formació en emprenedoria inclusiva a través del Vives Proyecto

Tres tècnics de l’àrea d’Inserció Laboral d’ECOM participaran els propers mesos al ‘Vives Proyecto’, el Projecte d’Assessorament i Assistència Tècnica per a l’Emprenedoria Inclusiva, promogut per Acción contra el Hambre, entitat que el 2012 es va fusionar amb la Fundación Luis Vives. Aquest és un programa pilot, promogut per de suport a entitats del Tercer Sector d’Acció Social , que ofereix formació especialitzada dirigida a tècnics d’emprenedoria de les entitats participants, i una assistència tècnica encaminada a enfortir i desenvolupar el departament d’assessorament a emprenedors d’aquestes organitzacions socials.
Aquest projecte cerca sensibilitzar la societat i donar a conèixer les iniciatives relacionades amb l’ocupació i l’emprenedoria a les entitats que treballen en el sector social i amb col•lectius en risc d’exclusió social, com és el de la discapacitat, perquè així aquestes puguin treballar amb aquestes persones i afavorir la seva inclusió social a través del foment d’accions d’autoocupació.
El passat 21 de novembre ECOM va signar un acord de col•laboració amb Acción contra el Hambre, en què es recullen les obligacions d’ambdues parts en el desenvolupament d’aquest projecte.
Aquest projecte compta amb una subvenció concedida pel Fons Social Europeu dins del Programa Lluita contra la Discriminació 2007-2013 i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb càrrec a la Convocatòria de Règim General de Subvencions de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, en l’àrea de Serveis Socials, Famílies i Infància, a Acción contra el Hambre. Les entitats participants accedeixen a aquest programa gratuïtament.