El Govern espanyol aprova les prestacions econòmiques per a les persones dependents

El Govern espanyol ha aprovat el decret que fixa les quanties de les prestacions econòmiques previstes a la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal per al 2009, així com el que actualitza el finançament del nivell mínim, que és la quantitat mensual que el Govern transfereix a cada comunitat autònoma per a cada persona dependent, atesa en el marc d’aquesta llei.

Segons va indicar el passat divendres 30 de gener, la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, per al Govern és molt important fer ‘més eficaç’ la llei de dependència.

Amb respecte a les quanties, el decret, que ratifica el que va aprovar el Govern i comunitats autònomes en el Consell Territorial de la Dependència el passat mes de desembre, estableix que les vinculades al servei, és a dir, les que s’atorguen perquè el beneficiari pagui serveis que el sistema encara no li pot oferir, queden fixades en 831,47 euros per als grans dependents del nivell II i en 623,60, per als de nivell I. En el cas dels dependents moderats, les quantitats seran de 460,80 euros per al nivell II i de 400, per al nivell I.

Quant a la prestació econòmica per a les cures en l’entorn familiar, les quanties fixades després de l’actualització són: 519,13 euros i 415,73 euros per als grans dependents dels nivell II i I, i 336,24 i 300 euros, per als dependents moderats del nivell II i I, respectivament.

Per últim, les quantitats establertes després de la pujada per a l’assistència personal dels grans dependents seran de 831,47 euros i 623,60 euros per al nivell II i I, respectivament.

Quant a l’anomenat nivell mínim, la quantitat que el Govern espanyol destinarà a cada gran dependent serà de 263,93 euros (nivell II) i de 179,47 euros (nivell I). En el cas dels dependents severs, aquesta quantia ascendirà a 102 euros, per al nivell II, i a 70, per al I, que el 2009 s’incorpora al sistema de la dependència.

Font: Crònica Social