El CERMI reclama que aparcar a places reservades per a persones amb discapacitat ocasioni la pèrdua de punts

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha demanat als grups parlamentaris la reforma de la Llei de Trànsit i Seguretat Vial per tal que el fet de parar o estacionar un vehicle en places d'aparcament reservat per a persones amb discapacitat sigui considerat com una infracció greu i suposi pèrdua de punts en el carnet de conduir. Fins el moment, aquesta normativa, modificada l'any 2005, tipifica aquesta falta com a infracció lleu sancionable amb una multa de fins a 90 euros.
Aquesta demanda, segons afirma el CERMI en un comunicat, la fan perquè "el respecte pels aparcaments reservats per a persones amb discapacitat és escàs o quasi nul, cosa que comporta una falta greu de mobilitat i va en detriment del desenvolupament personal del col•lectiu". El CERMI considera que la mobilitat de les persones amb discapacitat mitjançant el transport privat és una de les qüestions essencials per a la seva normalització i per aconseguir la màxima autonomia personal.