Publicats els ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2014

El DOGC del passat 7 de març publicava l’ordre dels ajuts PUA 2014.

Com sabeu, aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Podran ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits que s’especifiquen en les corresponents bases.

El termini per a presentar les sol·licituds és de 2 mesos, per tant, finalitzarà el proper 8 de maig de 2014.

Us adjuntem la corresponent ordre, així com el formulari de sol·licitud.