L’ECAS organitza el Congrés Treball i Ciutadania

Entitats Catalanes d’Acció Social, amb el suport de la Generalitat de Catalunya del Departament de Treball i la Unió Europea, organitzen els propers 14 i 15 de juliol, a l’Auditori ONCE de Barcelona, el Congrés Treball i Ciutadania.

Aquest Congrés pretén ser un espai de reflexió i trobada dels diferents agents que es troben implicats en tot allò que fa referència als processos d’inserció sociolaboral dels col·lectius en risc d’exclusió social. L’objectiu és debatre i reflexionar conjuntament per establir les perspectivas i estratègies de futur.

Podeu consultar més informació sobre aquest congrés a: www.treballiciutadania.org