Obertes les inscripcions a la 2ª edició del Posgrau en Accesibilitat i Disseny per a Tothom

L’Escola Superior d’Arquitectura, ESARQ, de la UIC Universitat Internacional de Catalunya, organitza aquest postgrau, que té format on line interactiu i es realitzarà entre setembre 2012 i juliol 2013.

Aquest postgrau és una oportunitat per descobrir que l'accessibilitat no és solament una necessitat per a les persones amb discapacitat, sinó un avantatge per a tota la ciutadania. Es proposa resoldre l'accessibilitat des de l'inici de la concepció d’un projecte, de manera desapercebuda i amb un cost baix o nul en estar integrada en el disseny original; aconseguir solucions d'ús estandarditzat, còmode i segur; i incorporar, si cal, els ajuts tècnics i les noves tecnologies per millorar el confort i la qualitat dels serveis oferts al públic.

El curs es basa en sessions de treball a distància mitjançant una plataforma virtual a Internet, de caràcter teòric-pràctic, en què es tracten els diversos continguts prèviament definits en el programa, que té una part de caràcter tècnic i una altra de caràcter social. Es realitzen estudis de casos, que contribueixen a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema.
Es pot realitzar a distància, a través d'aules digitals interactives, de manera que l'alumne podrà preguntar els seus dubtes en línia o a viva veu. En el cas de no poder assistir a una sessió, aquesta podrà ser consultada per l'alumne posteriorment.
Aquest sistema interactiu permetrà a l'alumne poder sentir i seguir les classes, podent preguntar al professor els seus dubtes, compartir informació i visualitzar els apunts i la "pissarra" en temps real.

El Claustre de Professors es compòn d'experts en la matèria així com de diferents institucions, amb una llarga trajectòria professional.

Data d’inici:
27/09/2012
Data de finalització:
04/07/2013

Més informació
(+34) 93 254 18 00
infoesarq@uic.es