'Accessibilitat i disseny inclusiu. Passat, present i futur', un dossier editat per La Taula i redactat per ECOM

Per tal d’estendre el coneixement sobre el Tercer Sector i analitzar els avenços i la tasca pendent a fer per avançar en la defensa dels drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya edita periòdicament Dossiers especialitzats sobre matèries referents a diferents sectors socials.
En vistes a la nova Llei d'Accessibilitat, en tràmit al Parlament de Catalunya, recentment ha editat el dossier ‘Accessibilitat i disseny inclusiu. Passat, present i futur’, que analitza els avenços aconseguits els darrers anys en les reivindicacions dels diversos col•lectius implicats.
La redacció d’aquest dossier va ser encarregada a ECOM, i ha estat Montserrat García, responsable d’Accessibilitat de la Junta d’ECOM, qui n’ha elaborat els continguts, i qui ens explica com ha evolucionat el concepte d’accessibilitat al llarg dels anys i la importància de la participació del moviment associatiu de la discapacitat en les millores aconseguides.