Les persones amb una discapacitat superior al 45% podran jubilar-se als 56 anys

El ple del Congrés dels Diputats va aprovar el 21 de juliol definitivament les esmenes procedents del Senat a la reforma del sistema de pensions que, entre altres qüestions, eleva a 67 anys l'edat de jubilació a Espanya. Pel que fa a les persones amb discapacitat, les que tinguin una discapacitat superior al 45% podran jubilar als 56 anys davant dels 58 anys actuals, gràcies a la reforma de la Seguretat Social que el Congrés ha aprovat definitivament aquest mes de juliol .

A més, la cambra baixa va donar el vistiplau a l'esmena aprovada pel Senat que redueix de 35 a 25 anys el període de cotització exigit per a que les persones amb discapacitat accedeixin a la jubilació.
D'altra banda, la reforma de les pensions permet establir convenis especials amb la Seguretat Social a les persones amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral, per a les prestacions de jubilació i de mort i supervivència.

La reforma també incorpora en l'estudi que l'Executiu realitzarà sobre els períodes d'atenció i cures de fills, un apartat referit a com afecten a les carreres de cotització de les dones la cura de persones amb discapacitat.

Font: Solidaridad Digital