El Congrés demana millorar el finançament dels CET

El Congrés dels Diputats va aprovar ahir per unanimitat una proposició no de llei del PSOE que insta al Govern espanyol a millorar el finançament dels Centres Especials de Treball (CET) que, segons tots els grups parlamentaris, ‘no escapen a la crisi econòmica actual’ i que en aquests moments donen treball a més de 51.000 persones amb discapacitat.

En concret, la proposició, que va ser qualificada pel PP i per CIU de poc ambiciosa aposta per impulsar la revisió de la quantia del cost salarial subvencionat per als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat en Centres Especials de Treball, en el marc de la tramitació parlamentària del Projecte de Llei de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones desocupades.

De la mateixa manera, el text advoca per facilitar que els CET puguin accedir a les línies de finançament del ICO. La proposició no de llei vol també aconseguir que, en la major brevetat possible, en el marc de les orientacions de la Llei General de la Seguretat Social, s’estudiïn les mesures necessàries per facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a les prestacions per incapacitat permanent quan els sobrevingui aquesta contingència amb posterioritat a la seva contractació per un Centre Especial de Treball.

Alhora, el Congrés insta a l’Executiu a desenvolupar reglamentàriament l’accés a la jubilació anticipada de treballadors/es amb discapacitat, en el marc de les previsions recollides a la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social.

Font: Crónica Social