El Congrés vota el dimarts la petició del Parlament català perquè els jutges puguin avaluar a incapacitats a casa

El Ple del Congrés dels Diputats debatrà i votarà dimarts vinent una proposició de llei presentada l’abril de 2008 pel Parlament català que reclama que es modifiqui la Llei d'Enjudiciament Civil perquè els metges i jutges puguin examinar la presumpta incapacitat fora del jutjat.

La iniciativa, diu que "en cas que el presumpte incapaç o els seus parents més pròxims no estiguin en condicions físiques o psíquiques de desplaçar-se a les dependències judicials", acudeixin a examinar-lo "al domicili d’aquells o al lloc en el qual es trobin".

El text estableix que el jutge i el metge es traslladaran "sempre que una de les parts el sol·liciti i ho provi mitjançant l’aportació d’un certificat metge oficial". El Parlament català realitza aquesta sol·licitud a causa que en els processos d’incapacitació "és obligat que un tribunal examini personalment al presumpte incapaç".

El Parlament regional presenta aquesta iniciativa en el Congrés perquè és aquesta Cambra|Càmera la que pot reformar la Llei d'Enjudiciament Civil.

Font: Europa Press