El Govern augmenta al 7% les places per a persones amb discapacitat

El Consell de Ministres va aprovar el passat 3 de desembre el projecte de llei que adaptarà la normativa espanyola a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que preveu, entre altres mesures, l'augment del 5% al 7% en la reserva pública d'ocupació per a ciutadans amb discapacitat.

L'aprovació d'aquest projecte per part del Gabinet coincideix amb la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, impulsat per l'ONU el 1992.

En virtut de l'esborrador|esborrany de la norma presentat avui, "almenys" el dos per cent de les places d'ocupació ofertades en processos públics seran cobertes per persones que acreditin discapacitat intel•lectual.

A més, el text estableix que en el termini d'un any, l'Executiu promourà mesurades per assegurar el compliment de la reserva del dos per cent dels llocs de treball per a persones amb discapacitat en les empreses de més de 50 treballadors, i per establir condicions per a l'execució dels contractes del sector públic relacionades amb el percentatge d'ocupació de persones amb discapacitat.

SANCIONS

D'altra banda, el projecte de llei, que consta d'onze articles i tres disposicions finals, modifica el règim sancionador en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Així, una infracció molt greu per part de les institucions que prestin serveis socials podria comportar la inhabilitació per a l'exercici d'aquestes activitats.

De la mateixa manera, quan en un procés judicial es dedueixi que hi ha hagut discriminació per raó de discapacitat, s'invertirà la càrrega de la prova perquè correspongui a la part demandada provar que no hi ha hagut discriminació, com ja succeeix en els casos de discriminació per raó de gènere.

En la contractació d'assegurances, la futura norma prohibeix la discriminació per raó de discapacitat, perquè les empreses no puguin denegar les assegurances als ciutadans amb problemes físics, psíquics o sensorials, ni tampoc imposar-los condicions més costoses que a la resta de la població.

TRANSPORTS I SANITAT

En matèria de transports, el text preveu que tots els projectes d'infraestructures d'interès general de transport (carreteres, ferrocarrils, aeroports i ports) promoguts per l'Administració General de l'Estat incorporin una memòria d'accessibilitat.

En l'àmbit sanitari, es modifiquen diverses lleis perquè una persona amb discapacitat pugui prendre per si mateixa decisions en processos sanitaris, com trasplantaments, mitjançant la recepció de la informació necessària en formats accessibles.

Igualment, es regulen protocols d'actuació específics en matèria de protecció civil per a les persones amb discapacitat, per garantir la seva assistència en situacions d'emergència.
Amb aquest pas, segons el Govern, Espanya es converteix en "el primer país" que trasllada a la seva legislació el contingut de la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.