El CERMI edita una guia de contractació de persones amb discapacitat per a les Administracions Públiques

El Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha elaborat un manual de bones pràctiques de la contractació pública socialment responsable de persones amb discapacitat perquè serveixi de guia pràctica als òrgans de contractació de totes les Administracions Públiques.

El manual analitza la legislació vigent en matèria d’ocupació pública en relació amb les clàusules socials i desglossa els avantatges i beneficis d’aquest tipus de contractacions per a les Administracions Públiques, les persones amb discapacitat, les empreses i les entitats privades, així com el benefici col·lectiu per a la societat.

Actualment, la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat ronda el 30 per cent, mentre que la xifra de la població general se situa al voltant del 58 per cent.

Font: Europa Press