ECOM i entitats federades, a la Jornada sobre el Model d’Atenció Comunitària Centrada en la persona

S’HI PRESENTA L’ESTUDI DE LA PRIMERA FASE DE L’ESTRATÈGIA COM3 DE LA TAULA DEL TERCER SECTOR -EN EL QUAL ECOM HEM TREBALLAT TOT TRASLLADANT LES APORTACIONS DE LES NOSTRES ENTITATS-, AIXÍ COM EXPERIÈNCIES DE BONES PRÀCTIQUES DUTES A TERME PER ENTITATS DE LES FEDERACIONS PARTICIPANTS

La Taula del Tercer Sector Social organitza la jornada 'El Model d'atenció Comunitària Centrada en la Persona' en el marc de la visita a Catalunya de diversos membres de l’European Expert Group (EEG) on the Transition from Institutional to Community-based Care -un grup d’entitats d'àmbit europeu que té com a missió la promoció de models de serveis centrats en la persona en diversos col·lectius-, organitzada també per la Taula en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pels dies 15 i 16 de novembre.

La Jornada –de la qual s’ha completat l’aforament- es planteja recollir els avenços cap a un model d’atenció comunitària centrada en la persona des de la perspectiva institucional i des del Tercer Sector Social.

El programa inclou la presentació de l’estudi de la Primera fase de l’Estratègia COM3 en la qual ECOM hem participat fins ara i al qual hem traslladat les aportacions que han fet les entitats en les reunions de treball; diverses aportacions dels experts europeus; així com Bones Pràctiques seleccionades entre les que vam presentar les federacions de la Taula. Concretament, de les sis experiències presentades des d’ECOM, s’ha donat a conèixer el programa de lleure de l’entitat AVAN.

Activitats paral·leles
El mateix 15 de novembre a la tarda s’han organitzat tallers simultanis, als quals poden participar totes les federacions i entitats de base que s’han inscrit, per posar en comú la realitat de les entitats socials catalanes amb la visió europea que disposen els membres de l’European Expert Group (EEG) de cadascun dels àmbits temàtics que representen. ECOM coordinem el taller de l’àmbit de Persones amb Discapacitat, amb Sabrina Ferraina, representant de la European Association of Service Providers for persons with Disabilities (EASPD).

Els altres tallers són de l’àmbit Infància, amb Katerina Nanou, representant de Eurochild; Gent gran i Dependència, amb Kapka Panayotova, presidenta de la European Network on Independent Living (ENIL); Salut Mental, amb Bob Grove, representant de Mental Health Europe (MHE) i Sensellarisme i inclusió social, amb Laura Guijarro, representant de la European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA).

El dia 16 de novembre, els experts europeus visiten entitats dels diversos àmbits; com a entitat federada a ECOM, visiten la Fundació Esclerosi Múltiple, FEM.

La visita europea d’experts i expertes en model comunitari i centrat en la persona forma part de l’estratègia europea 2020 de desinstitucionalització i atenció comunitària, per a la qual des de la Taula i les diverses federacions es treballa en la diagnosi sobre la implantació del model comunitari a Catalunya.