ECOM acompanya les persones amb discapacitat física que vulguin fer el pas cap a la vida independent

PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I EXPERIÈNCIA EN VIDA INDEPENDENT D’ECOM ENCAPÇALEN LES ACCIONS D’ACOMPANYAMENT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA PER FACILITAR-LOS EL CANVI, SI HO VOLEN, CAP A UNA VIDA INDEPENDENT, AMB PLENA AUTONOMIA.

Totes les persones, sense discapacitat o amb discapacitat, han de poder tenir llibertat d’elecció en la seva vida, han de poder decidir i realitzar el seu propi projecte vital. Hi ha, però, moltes persones amb discapacitat física que, per la seva situació personal o familiar, encara no pensen que una vida autònoma i independent és possible per a elles.

Voler-ho és el primer pas per iniciar el procés cap a la vida independent, un procés individual que comença en un mateix o en una mateixa, i que no és senzill. Per això, des del moment que apareix el primer desig, ECOM està al costat de la persona i li ofereix suport per acompanyar-la en aquest aprenentatge cap a la vida independent.

EN QUÈ CONSISTEIX
L’acompanyament d’ECOM comprèn, d’una banda, activitats i recursos per afavorir que les persones que no ho han fet puguin començar a plantejar-se el seu dret a decidir què volen, què els agrada o com volen viure, i a desenvolupar la seva capacitat d’autogovern:

-Xerrades informatives sobre vida independent i autodeterminació, per apropar-se i familiaritzar-se amb els conceptes d’autodeterminació, autogovern, apoderament i autonomia personal.

-Assessorament sobre vida independent i autodeterminació, ja sigui via email, telefònica o amb entrevista presencial.

-Grups d’iniciació a la vida independent, amb la col·laboració de persones amb discapacitat amb experiència personal en vida independent. Són grups per entrar en contacte amb una altra manera de plantejar la pròpia experiència de la discapacitat, tot intercanviant formes de fer i canvis d’actituds respecte a la dependència i els rols adquirits de la persona davant el seu entorn i davant la societat. L’objectiu és dotar els participants d’eines i recursos per assumir les regnes de la seva pròpia vida.

D’altra banda, ECOM també està amb aquelles persones que ja han pres la decisió de fer el pas cap a la vida independent, i els ofereix:

-L’acompanyament i el suport que necessitin per al desenvolupament del seu projecte vital propi.

-Grups de suport, conduïts per professionals que vetllen perquè les persones que hi participen gaudeixin d’un espai d’intercanvi d’informació, recursos i ajuda mútua entre elles, que reforcin comportaments i potencialitats que possibilitin el seu autogovern i autodeterminació.

-Grups entre iguals, trobades periòdiques entre persones que han optat per desenvolupar un projecte vital propi de manera autònoma per intercanviar experiències vitals que afavoreixen l’aprenentatge mutu.

ACOMPANYAMENT DES DE L’EXPERIÈNCIA, D’IGUAL A IGUAL
ECOM té anys d’experiència en el camp de la vida independent de les persones amb discapacitat i en el seu equip compta amb persones amb discapacitat física que viuen des de fa anys de manera autònoma. Són elles, que volen fer arribar a tothom qui ho vulgui aquesta possibilitat, les que apropen la seva experiència a d’altres persones que encara no han pres consciència de la seva capacitat d’autonomia personal. Ningú millor que elles sap què necessiten les persones amb discapacitat física per viure amb plenitud.

Des de la perspectiva de vida independent i autonomia personal, ECOM fomenta models de servei que parteixen d’una visió integral de la persona amb discapacitat física i facilita els suports perquè per ella mateixa pugui trobar respostes a les seves necessitats.

TREBALLAR AMB L’ENTORN
Des d’ECOM som conscients de la importància de l’entorn en qualsevol procés personal, tant pel reforç positiu que pot suposar com per les resistències que pot crear o incrementar. Per això també oferim acompanyament específic a famílies, entitats i professionals.