Les inspeccions tècniques d'edificis s'hauran de comunicar sempre a l'Administració

El NOU DECRET ITE OBLIGARÀ A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS A INFORMAR A L’ADMINISTRACIÓ DELS INFORMES SOBRE L’ESTAT DE LES FINQUES
El Govern de la Generalitat està preparant un nou Decret d’inspecció tècnica d’edificis (ITE) que substituirà el de 2010 i introduirà novetats com ara més compromís per part de la propietat, més flexibilitat i coordinació amb els ens locals i una vigència de les inspeccions d’acord amb la gravetat de la deficiència.

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, ha presentat avui els principals canvis del Decret ITE al Vè Fòrum d’Actualització en Dret Local, que organitza la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Ajuntament de Salou, i que ha tingut lloc a Salou (Tarragonès).

Una de les novetats importants és que tots els informes de les ITE s’hauran de presentar a l’Administració en un termini màxim de dos mesos des de la seva redacció, inclosos els edificis unifamiliars que fins ara no estaven obligats a passar la inspecció. Amb aquesta mesura, la Generalitat podrà tenir un coneixement més complet de l’estat dels edificis de Catalunya. Les comunitats de propietaris (CCPP), un cop rebin l’informe ITE, disposaran de dotze mesos per elaborar un pla de rehabilitació, que hauran d’aprovar conjuntament amb la dotació d’un fons de reserva específic que els permeti fer les obres segons un calendari i unes prioritats.

Amb el nou Decret els ajuntaments i la Generalitat podran requerir, en sectors determinats de les ciutats que ho acordin, la ITE malgrat que l’edifici no tingui els 45 anys d’antiguitat que es necessiten actualment. Així, es volen evitar situacions de risc en finques que, per diferents motius, estiguin deteriorades.

Font: Agència de l’Habitatge de Catalunya