ECOM s’adhereix a la manifestació en defensa de l’Estatut

ECOM s’ha adherit a la manifestació “Nosaltres decidim, som una nació”, que se celebrarà el dissabte 10 de juliol a les 18h a Barcelona.
Aquesta manifestació és una resposta unitària de la societat civil catalana a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, que va declarar inconstitucionals 14 articles i va deixar subjectes a interpretació 23 articles.
El Tercer Sector va jugar un paper destacat en l’elaboració de l’Estatut. En concret, la Taula d’Entitats Socials de Catalunya (de la qual la Confederació ECOM Catalunya en forma part), com a representant del sector, va participar activament en la preparació del text. De fet, l’Estatut esmenta en dues ocasions al Tercer Sector. A l’article 24.4, s’especifica que “les organitzacions del tercer sector social tenen dret a complir llurs funcions en els àmbits de la participació i la col•laboració socials” i al 45.7 s’indica que “les organitzacions professionals i les corporacions de dret públic representatives d’interessos econòmics i professionals i les entitats associatives del tercer sector han d’ésser consultades en la definició de les polítiques públiques que les afectin”