ECOM imparteix formació sobre la figura de l’assistent personal com a suport per a l’autonomia i la vida independent

Des del passat 15 d’abril i fins el 13 de maig, diferents membres de l’equip tècnic d’ECOM estan impartint, a treballadores socials de diferents ajuntaments de Barcelona, un curs que té com a objectiu donar conèixer la prestació del suport d’assistent personal i les diferents experiències que s’estan duent a terme en el nostre territori així com també ajudar a identificar el perfil d’assistent personal i els possibles usuaris d’aquest servei. Els assistents a aquest curs són especialment professionals de serveis socials bàsics, implicats bàsicament en l’aplicació de la LAPAD (Llei de Promoció de l’Autonomia i Atenció a la Dependència) i l’elaboració del PIA (Programa Individual d’Atenció). Aquesta formació compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’experiència d’ECOM com a prestador durant més de dos anys del servei d’assistent personal a persones amb discapacitat física (dins d’un projecte pilot impulsat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya) és el pilar d’aquesta acció formativa els continguts de la qual se centren bàsicament en l’experiència en la coordinació d’aquest servei, en les incidències i dificultats en la gestió, així com en la descripció de la figura professional de l’assistent personal i dels seus àmbits d’actuació i en el perfil d’aquest professional.