Dismifísics i la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa firmen un conveni de col•laboració

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, i l'Associació Terrassencs Disminuïts Físics Associats de Terrassa (Dismifísics) van signar el passat 28 de setembre un conveni de col•laboració per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat a la ciutat. El conveni es va firmar a la Masia Freixa, amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

Marquès va valorar positivament l'esforç desenvolupat per l'Associació Dismifísics per la seva tasca realitzada a la ciutat, i considera que la feina feta per l'entitat s'adiu amb els objectius de la sindicatura, de vetllar pels drets i llibertats de tots els ciutadans.

Per fer un seguiment del conveni, es crearà una comissió formada per representants de la Sindicatura de Greuges i de l'associació Dismifísics. A les reunions es farà una avaluació de les activitats que es duguin a terme. El conveni té una durada d'un any, prorrogable per períodes de la mateixa durada fins al 2015, any en què finalitza la vigència de l'actual Síndica, Isabel Marquès.

Per altra banda, la Sindicatura va sol•licitar la seva incorporació a la Taula de Mobilitat i la Taula de Discapacitats, per tal d'obrir noves vies de canalització de les queixes i suggeriments que puguin fer els veïns i veïnes de la ciutat.

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, i l'Associació Terrassencs Disminuïts Físics Associats de Terrassa (Dismifísics) van signar el passat 28 de setembre un conveni de col•laboració per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat a la ciutat. El conveni es va firmar a la Masia Freixa, amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

Marquès va valorar positivament l'esforç desenvolupat per l'Associació Dismifísics per la seva tasca realitzada a la ciutat, i considera que la feina feta per l'entitat s'adiu amb els objectius de la sindicatura, de vetllar pels drets i llibertats de tots els ciutadans.

Per fer un seguiment del conveni, es crearà una comissió formada per representants de la Sindicatura de Greuges i de l'associació Dismifísics. A les reunions es farà una avaluació de les activitats que es duguin a terme. El conveni té una durada d'un any, prorrogable per períodes de la mateixa durada fins al 2015, any en què finalitza la vigència de l'actual Síndica, Isabel Marquès.

Per altra banda, la Sindicatura va sol•licitar la seva incorporació a la Taula de Mobilitat i la Taula de Discapacitats, per tal d'obrir noves vies de canalització de les queixes i suggeriments que puguin fer els veïns i veïnes de la ciutat.