Les persones usuàries de serveis residencials pagaran menys i rebran les devolucions de part dels seus diners de butxaca al març

AQUESTA MILLORA EN EL COPAGAMENT ARRIBA DESPRÉS D’UNA NEGOCIACIÓ DE MÉS DE DOS ANYS AMB EL GOVERN, IMPULSADA PER ECOM, DINCAT I FEPCCAT. AQUEST AVENÇ ÈS INSUFICIENT, SEGONS VALOREN LES TRES FEDERACIONS, PER AIXÒ SEGUIRAN TREBALLANT PERQUÈ ES REPENSI L’ACTUAL MODEL DE COPAGAMENT

La consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, va explicar en un plenari, el passat 11 de gener, amb usuaris i famílies, les modificacions fetes en l’Ordre BSF/130/2014 de 22 d’abril que estableix els criteris per al copagament dels serveis i prestacions no gratuïts de la Cartera de Serveis Socials.

Aquestes modificacions impliquen un increment de l’import destinat als “diners de butxaca” dels beneficiaris, que s’aplicarà amb efectes retroactius a 1 de gener de 2016.

Durant aquest mes de gener, segons va explicar el Director General de Protecció Social, Joan Ramón Ruiz, s’enviaran als centres totes les cartes on es notificarà la nova aportació; el mes de febrer es farà un expedient massiu d’ingressos al Departament d’Economia i, a finals de febrer-març (amb seguretat, al març), es procedirà a les devolucions pertinents.

Les devolucions econòmiques s’ingressaran als centres, que al seu torn les distribuiran als usuaris. Bassa ha demanat que les entitats recullin preguntes, dubtes i/o queixes i ha dit que, en cas que les entitats no puguin donar-hi resposta, les persones poden adreçar-se al Departament, que els respondrà.

DETALL DELS INCREMENTS EN ELS “DINERS DE BUTXACA”

La consellera ha tornat a explicar l’increment aconseguit al mes de maig del 2016 per les tres federacions en aquests “diners de butxaca”, que es concreta de la següent manera:

Residència persones amb discapacitat física: de 199 a 398 € (+199 €).
Residència persones amb discapacitat intel·lectual (suport extens i extens amb trastorn de conducta: de 132 a 298 € (+166 €).
Residència persones amb discapacitat intel·lectual (suport generalitzat): de 132 a 331 € (+199 €).
Llar residència persones amb discapacitat intel·lectual: de 331 a 398 € (+67 €).

La negociació d’aquests imports, les federacions l’han basada en un estudi fet amb les seves entitats federades en què s’havien analitzat detalladament les despeses a què han de fer front les persones. Els i les representants d’ECOM, Dincat i FEPCCAT ja han fet saber al Govern que els nous imports pactats són insuficients perquè no cobreixen la totalitat de les despeses que s’ha constatat que tenen les persones.

En l’espai per a les intervencions, representants de les tres federacions han ressaltat que encara hi ha aspectes no tractats en les negociacions –com ara els costos de menjador, vetlles, transports, entre d’altres-, així com també han tornat a qüestionar que el patrimoni s’inclogui en el càlcul del copagament, a la qual cosa la consellera ha informat que es crearà un grup de treball amb les tres entitats per abordar aquest tema.

Al plenari, realitzat a la Casa del Mar el dia 11 de gener, van assistir-hi més de 250 persones entre usuaris de residències i llar residències i famílies de l’entorn de les tres federacions que hem estat negociant amb el Govern des que es va publicar l’Ordre el 2014 amb l’objectiu d’aconseguir canvis en una ordre que consideràvem confiscatòria i abusiva.

La millora es fa per fi efectiva, després que el passat mes de maig es firmessin els acords que l’anterior govern, al 2015, havia aprovat però no firmat.