ECOM obté per a les seves entitats federades gairebé 1.200.000 d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2014

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2014, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades un total de 1.163.736 €, un 41% de la quantitat sol•licitada en aquesta convocatòria.
Tot i que aquesta xifra suposa un petit descens respecte la recaptació econòmica aconseguida a la convocatòria del 2013, s’han finançat 7 projectes més i s’ha augmentat el percentatge de subvenció en relació a la sol•licitud realitzada (l’any anterior es va aconseguir un 38% de la quantitat sol•licitada a la subvenció).
Cal constatar que la sol•licitud econòmica per part de les entitats és inferior des de fa un anys ja que les entitats presenten projectes més centrats en la promoció de l’autonomia personal i suport a la família, i han disminuït la presentació de projectes d’inversió.
En la convocatòria de 2014, ECOM va presentar un total de 52 projectes, dividits en quatre programes. Al primer, el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat, s’hi van presentar 24 projectes i tots han aconseguit finançament. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua... amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles, en situació de dependència.
Al segon, el de centres d’atenció diürna, centres residencials i vivendes tutelades o de convivència, s’hi van presentar 12 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 6, que tenen per objecte millorar centres ja en funcionament o dotar d’equipament de centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials...).
Al tercer, el d’atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat, s’han presentat 10 projectes, i tots han aconseguit finançament.
I, en el darrer programa, el d’inserció sociolaboral de las personas con discapacidad física, s’han presentat sis projectes, dels quals cap ha aconseguit finançament.
Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 40 projectes dels 52 presentats. 24 d’aquests projectes ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i 16 és el primer cop que n’obtenen. Així mateix, aquest any hi ha hagut un petit augment en la partida de gestió i administració que la Federació Ecom rep per a poder fer front a les despeses de la gestió d’aquesta convocatòria.