Aprovada la llei d’asil que garanteix els drets dels refugiats amb discapacitat

El Congrés dels Diputats ha aprovat recentment la llei reguladora del dret a l’asil i de la protecció subsidiària, que garanteix els drets dels refugiats amb discapacitat, independentment de quins siguin els motius de persecució.

Aquesta mesura és fruit de les propostes i plantejaments realitzats pel CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) per evitar situacions de desavantatge i discriminació jurídica de les persones amb discapacitat respecte a la resta dels ciutadans.
D’aquesta forma, els refugiats amb discapacitat tindran accés als drets reconeguts a la Convenció de Ginebra i, en concret, als serveis públics d’ocupació, a l’educació, l’assistència sanitària, la vivenda, l’assistència social i serveis socials i als programes d’integració amb les mateixes condicions que els espanyols.

A més, les persones amb discapacitat que en el seu país d’origen o residència siguin perseguits o tinguin temors amb fonaments de que la seva dia corre perill per raó de la seva discapacitat poden sol·licitar el dret d’asil o el dret de protecció subsidiària. Aquest últim és regulat per primera vegada mitjançant aquesta llei.

La nova legislació permet a les Administracions Públiques crear ‘ajuts permanents’ complementaris per a persones amb discapacitat que s’acullin al dret d’asil o al de protecció subsidiària.

D’acord amb aquesta normativa, el Govern Espanyol adquireix l’obligació de remetre anualment a les Corts un Informe en què haurà d’incloure informació expressa sobre la situació específica dels refugiats amb discapacitat ja que estan considerats com a persones vulnerables.

Font: Crònica Social.