L'Associació Catalana de Gossos d'Assistència (ACGA) ofereix ensinistrament gratuït de gossos en el mateix domicili particular

L’Associació Catalana de Gossos d’Assistència (ACGA), que des de 2002 es dedica a l’ensinistrament de gossos abandonats procedents de protectores amb l’objectiu que aquests puguin ajudar en les activitats diàries de les persones amb necessitats especials, acaba de posar en marxa un nou servei que consisteix en l’ensinistrament de gossos en els domicilis particulars.

Aquelles persones amb necessitats especials que tinguin un gos a casa poden sol·licitar a ACGA aquest servei. Primerament, un tècnic de l’entitat realitza una visita al seu domicili i una entrevista per valorar la necessitat del servei. Si ho consideren adient, es passa a ensinistrar el gos del sol·licitant i posteriorment s’ensenya a l’amo de l’animal com ho ha de fer perquè el gos mantingui els coneixements adquirits. ACGA ofereix l’ensinistrament del gos de manera gratuïta però cobra la despesa de desplaçament fins a la llar particular.

L’activitat d’ACGA es fonamenta en dues vies d’ajut, d’una banda pretén facilitar el desenvolupament de les activitats diàries a les persones amb necessitats especials, cedint-los en adopció de forma gratuïta un gos ensinistrat per a la realització d’aquestes tasques i, de l’altra, oferir una nova vida als gossos que han estat abandonats o procedents de gosseres o protectores d’animals.

A més d’ensinistrar gossos, ACGA realitza també cursos adreçats a persones aficionades o professionals que vulguin aprendre a ensinistrar el seu gos en totes aquelles tasques que els podrien ser d’utilitat en la vida diària. Aquests cursos es realitzen a prop de La Garriga i tenen un 10% de descompte per a les persones amb discapacitat.