ECOM ja suma 182 entitats federades

Amb l'entrada d'una nova entitat, ECOM ja suma un total de 182 entitats federades en tot l'estat. Aquesta nova entitat donada d'alta és la següent:

. ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT (AFA BAIX LLOBREGAT). L’associació va néixer l’any 1995, com delegació de l’ entitat federada AFAB (Barcelona). Com va créixer de forma ràpida, va aconseguir cotes més altes de presència en la societat i en els mitjans de comunicació, i, paral•lelament, van anar apareixent més afectats per la malaltia i més demanda d’informació per part de les famílies. Al 1997 es va decidir constituir una nova associació: AFA Baix Llobregat. Es va establir con entitat autònoma, tenint com àmbit d’influència els 30 municipis del Baix Llobregat. Actualment, compten amb 16 delegacions i dos centres de dia (a Cornellà i al Prat de LL.).