El micromecenatge paga impostos

Poques activitats, operacions o serveis es lliuren del pagament d’impostos i el micromecenatge no és una excepció. Així ho explicaven diverses notícies aquests dies als mitjans de comunicació, en què es feia referència que les entitats que capten fons pels seus projectes a través del mecenatge o crowfunding hauran de declarar els donatius rebuts a l'impost de donacions, però si a més hi ha una contraprestació en forma de bé o servei, s’haurà d’aplicar l’IVA corresponent.
Existeixen nombroses plataformes per a aquest tipus de captació de fons i en alguns casos s'especifiquen als usuaris i mecenes les possibles implicacions fiscals, però molts les desconeixen. S'espera que tota aquesta qüestió es regularà a través d'una reforma de la llei de mecenatge.
Segons la direcció general de Tributs, els donatius entre persones físiques sense cap tipus de contraprestació, són operacions de caràcter lucratiu i per tant subjectes a l'impost de donacions. En cas contrari, l'operació ja no tindrà caràcter lucratiu, sinó onerós i s’haurà de gravar amb l'IVA.
En el cas de que el beneficiari sigui una persona física haurà de declarar també a l'IRPF els ingressos com a activitat econòmica i si és una persona jurídica en l'impost de societats.
Font: Xarxanet.org