La Generalitat incompleix la llei d'integració social de les persones amb discapacitat

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) ha denunciat que la Generalitat de Catalunya incompleix la llei d’integració social de les persones amb discapacitat (Lismi) perquè només té contractat un 1,4% d’aquestes persones, enfront del 2% de quota mínima que marca la llei. L’informe destaca que l’ocupació de places reservades per a persones amb discapacitat és baixa, perquè queden lliures més de quatre de cada cinc places.

Tot i així, segons aquest estudi, pioner a Catalunya, la tendència d’inserció laboral ha augmentat considerablement durant els darrers tres anys. Per seguir millorant la integració laboral de les persones amb discapacitat Cocarmi proposa millorar la seva formació, aplicar sempre la reserva de places per aquest col·lectiu a totes les convocatòries de personal laboral i assegurar que aquestes convocatòries arribin al col·lectiu amb facilitat.

L’estudi no es limita a les places de funcionari sinó que abasta també els llocs de treball temporal o d’ interí. Els àmbits laborals analitzats en aquest estudi són funció pública, contractes laborals, cos docent i personal estatuari.