El Govern espanyol invertirà 784 milions per a l’accessibilitat en els trens

El Consell de Ministres ha encomanat als Ministeris de Foment, i de Sanitat i Política Social l’adopció d’un conjunt de mesures per fer possible l’any 2014 l’accessibilitat universal dels serveis ferroviaris. D’aquesta forma, el Govern avança en sis anys la data establerta per la normativa europea i espanyola per assolir l’accessibilitat universal en aquest tipus de transport, prevista inicialment per al 2020, no obstant la majoria de les actuacions previstes estaran en marxa el 2012.
Amb l’objectiu d’accelerar les accions necessàries que garanteixin l’accessibilitat universal el 2014, els Ministeris de Foment i de Sanitat i Política Social subscriuran un protocol on quedarà reflectit el compromís del Govern espanyol amb les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Entre les mesures a desenvolupar destaquen les següents:
- La flota de trens de Renfe haurà d’estar totalment equipada per acollir les persones amb mobilitat reduïda el 2012. Per a això, juntament amb la incorporació de nous trens dels plans actualment en curs, s’hauran d’adaptar uns altres 480 trens existents, amb una inversió de 305 milions d’euros.
- El 2012 les estacions de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) hauran de permetre la plena autonomia en l’accés als serveis ferroviaris al 90% dels viatgers, assolint una cobertura del 100% dels viatgers el 2014. Per a això es realitzarà una inversió de 479 milions d’euros.
- S’ampliarà i es consolidarà el servei ‘Atendo’ que actualment presta assistència a tots els viatgers ferroviaris amb dificultats de deambulació, de forma que el 2010 es pugui completar l’actual xarxa d’atenció. Amb això, els actuals serveis permanents en 69 estacions s’hauran d’estendre a totes les estacions. A més, els serveis puntuals que avui es presten a 26 estacions, s’ampliaran fins a 148. Aquests serveis disposaran d’una dotació d’11 milions d’euros anuals.