L'associació Roosevelt convoca una beca de recerca i un concurs de treballs sobre persones amb discapacitat física

L'associació Roosevelt ha convocat una beca d'Investigació relacionada amb les persones amb discapacitat física on els interessats hauran d'investigar sobre el tema proposat, fent un recorregut històric fins als nostres dies. El tema concret a investigar, en aquesta ocasió, serà, "Educació i discapacitat". Així mateix, ha convocat també el XXII Concurs de treballs sobre les persones amb discapacitat física, que aquest any se centra en el tema de l'oci des de la perspectiva de la cultura, l'oci, el turisme i la recreació.

BASES DE LA XI BECA DE RECERCA

Els interessats a accedir a aquesta beca poden presentar un esquema, guió o línies generals de com pensen orientar i en què es basarà el seu treball de recerca en un màxim de 5 folis perquè el jurat tingui elements de judici per valorar el mateix. La persona seleccionada es compromet a desenvolupar el treball d'acord amb el projecte presentat. En cas contrari no tindrà dret a Beca.
La beca concedida tindrà un import de 1.800 euros a pagar en dos terminis. El primer 50% quan es lliuri el primer esborrany, amb un temps màxim de 6 mesos, (de gener a juny) i el segon 50% a la terminació definitiva del treball i en un temps màxim de 6 mesos (de juliol a desembre) . Els treballs hauran de ser originals i els autors han d'adjuntar al projecte el currículum personal. El jurat qualificador estarà compost per persones expertes en temes socials. El veredicte serà inapel•lable.

BASES XXII CONCURS DE TREBALLS SOBRE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

El tema obligatori dels treballs en aquesta edició és: "Poden les persones amb discapacitat física, exercir el seu dret a l'oci en igualtat de condicions? L'oci des de la perspectiva: cultura, esport, turisme i recreació ".
Els treballs s'han de presentar escrits a doble espai per una cara a ordinador, i tindran una extensió mínima de 15 folis. Es concediran els següents premis: Primer: 600 euros i diploma Segon: 300 euros i diploma Tercer: 180 euros i diploma.

BASES COMUNES A LES DUES CONVOCATÒRIES

Podran participar en aquestes dues convocatòries totes les persones que ho desitgin. Els treballs dels projectes s'hauran de presentar a la seu de l'Associació Roosevelt (Av. de la Mediterrània, 10 baix, 16004 Conca), personalment o per correu. Es lliuraran dos sobres signats amb un mateix pseudònim. En el gran s'haurà de guardar el treball, i al petit les dades personals, adreça i telèfon de l'autor.
El termini de presentació dels treballs és fins al 9 novembre 2011 inclusivament. No es tindran en compte els treballs lliurats fora de termini. Els treballs premiats passaran a propietat de l'Associació Roosevelt, que podrà fer l'ús d'ells que consideri. Els treballs no premiats podran recollir a la seu de l'Associació fins al dia 30 de desembre de 2011. Si en aquest termini no es recullen, l'Associació farà l'ús que consideri oportú d'aquests.

La decisió del jurat es donarà a conèixer al desembre de 2011. Tots els participants pel sol fet de participar, es comprometen a acceptar les bases del concurs.

Més informació: Associació Roosevelt, avinguda del Mediterrani, 10 baix, 16004 Conca. Telèfon i fax: 969 23 juny 1932, en horari de 09:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.