El CERMI edita un nou estudi sobre la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha editat el nou llibre ”El model social de la discapacitat: orígens, caracterització i plasmació en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat”, que forma part de la seva col·lecció ‘Cermi.es’. L’obra és una investigació feta per l’autora Agustina Palacios Rizzo, responsable de l’Oficina d’Igualtat del Municipi de Mar de Plata, a la República Argentina.

Aquesta publicació va guanyar la segona edició del Premi Discapacitat i Drets Humans que concedeixen conjuntament el CERMI i Obra Social Caja Madrid amb l’objectiu d’estimular els estudis que presenten el tema de la discapacitat des del punt de vista dels drets humans, ja sigui en els camps de dret, sociologia, economia, política o filosofia. Part d’aquest premi representa la pròpia edició en format de llibre de la publicació guanyadora.

L’obra de Palacios parla de la discapacitat des d’una òptica dels drets humans, un tema d’especial actualitat, ja que la Convenció de l’ONU va entrar en vigor el passat mes de maig, fet que pel CERMI és “d’enorme transcendència, oportunitat i encert per a la discapacitat”. El jurat, que va escollir l’obra per unanimitat, va destacar la seva “solidesa, ambició i rigor amb que l’autora aborda una qüestió en la que es connecten d’una manera evident la dimensió de la discapacitat i la dels drets humans”.

Font: Solidaridad Digital