ECOM exposa a Valladolid el seu model de gestió del servei d'assistència personal

La responsable de Vida Independent i Autonomia Personal d'ECOM, Maria José Moya, ha participat en una taula rodona de professionals en la qual s'han exposat diverses propostes de models de gestió de serveis d'assistència personal en marxa. PREDIF Castella i Lleó ha organitzat a Valladolid aquest dimarts, 1 de desembre, la jornada "Assistència personal: situació actual. Models de gestió" per parlar dels actuals models de gestió d'aquesta figura professional.

A la taula rodona, a més de la d'ECOM, han explicat les seves experiències ASPRODIS, ASPAYM Castella i Lleó i Fundación Intras.

Durant la jornada també s'han presentat l'informe elaborat per PREDIF Estatal "La situació actual de l'assistència personal a Espanya" i la pàgina web de recent creació amb què compta ara l'entitat per promoure la figura de l'assistent; dues eines que diverses entitats i col·lectius amb experiència en assistència personal, entre les quals ECOM, han contribuït a elaborar.

També s'ha presentat l'estudi sobre el Pilotatge del servei d'assistència personal, realitzat per la Gerència de Serveis Socials de la Junta de Castella Lleó i la Universitat de Valladolid.

Alicia García Rodríguez, consellera de Família i Igualtat d'oportunitats de la Junta de Castella i Lleó, ha obert la sessió i ha assegurat que a la seva Comunitat Autònoma "se seguirà potenciant aquesta figura", posant especial èmfasi en que siguin les mateixes persones amb discapacitat les que exerceixin d'assistents personals per a altres persones amb discapacitat. En aquest sentit, des d'ECOM es valora molt positivament que, com a membre de PREDIF, es compti amb la nostra experiència i seguirem donant suport a l'impuls de la vida independent i la figura de l'assistent personal que ha iniciat Castella i Lleó.

Per la seva banda, Francisco Sardón, president de PREDIF, ha exposat en la inauguració de la jornada la necessitat de "donar a conèixer la figura de l'assistent personal, amb la finalitat de generar demanda", ja que encara hi ha moltes persones amb discapacitat que " desconeixen en què pot ajudar-aquesta figura i s'està escollint mica com prestació, encara que perfectament lligada a la filosofia de la llei de dependència ".

PREDIF Castella i Lleó, organitzadora d'aquest acte, està integrada en la Confederació PREDIF, d'àmbit nacional declarada d'utilitat pública, de la qual també forma part ECOM i que representa i realitza programes a favor de cinquanta mil persones amb discapacitat física.