Aprovats els nous serveis i l'import de les prestacions econòmiques per a les persones dependents de grau I

El Consell Territorial del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) va aprovar ahir a la tarda la cartera de serveis i l’import de les prestacions econòmiques per a les persones dependents de grau I nivell 2, que s’incorporaran al sistema a partir del pròxim 1 de gener. L’acord del Consell es va produir amb l’abstenció de la consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila.

Segons va fer públic ahir a la tarda en un comunicat, el Departament d’Acció Social considera un encert que la cartera pel grau I prioritzi els serveis de promoció de l’autonomia personal però tot i així justifiquen la seva abstenció perquè el catàleg “és incomplet, poc madur i arriba tard”.

En aquest sentit, la consellera va assegurar que “alguns temes queden per resoldre, com el contingut precís dels serveis de promoció de l’autonomia personal o el desenvolupament de la teleassistència”. Carme Capdevila també va retreure que la cartera pel grau I arriba tard, “tant per informar degudament a la ciutadania com pels professionals dels serveis socials”.

Segons l’acord del Consell, els serveis i prestacions econòmiques vinculades que s’han establert pel Grau I nivell 2 de dependència són els següents:

SERVEIS:
- Serveis de promoció de l’autonomia personal (habitatges tutelats, serveis de teràpia ocupacional, centres d’atenció precoç…)
- Teleassistència
- Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD)
- Centre de dia i centre nocturn

PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
- Cuidador no professional
- Prestació econòmica vinculada a alguns dels serveis establerts

Carme Capdevila també va considerar que arriba tard per a les comunitats, que hauran d’enfrontar-se a una entrada important de nous beneficiaris de la llei de la dependència.

Finalment, el Departament d’Acció Social i Ciutadania també va criticar que tres anys després de la seva entrada en vigor la Generalitat continua assumint la major part del cost econòmic del desplegament de la Llei de la dependència. En aquest sentit, Capdevila va afirmar que amb les dades del darrer exercici tancat (2009), el Departament d’Acció Social va aportar el 63% dels aproximadament 900 milions que es van destinar.

APROVADA TAMBÉ LA INTENSITAT EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Pel que fa a la intensitat en la prestació dels serveis de promoció de l’autonomia personal, el Consell territorial va establir que oscil•larà entre les 20 i les 30 hores mensuals. L’ajuda domiciliària fluctuarà entre 21 i 30 hores mensuals mentre que el centre de dia oferirà com a mínim 25 hores setmanals d’atenció als dependents de grau I nivell 2. La intensitat del centre de nit estarà en funció dels serveis que precisi la persona amb dependència. La teleassistència es prestarà com a servei complementari a la resta de prestacions reconegudes al Programa Individual d’Atenció.

Pel que fa a la prestació per a cuidador no professional, l’import màxim serà de 180 euros mensuals. La resta de prestacions econòmiques vinculades al servei no excediran els 300 euros mensuals.

A Catalunya actualment hi ha reconegudes com a dependents de Grau 1 Nivell 2 més de 30.000 persones i les previsions del Departament d’Acció Social i Ciutadania és que 10.000 més n’obtindran el reconeixement de grau i nivell al llarg de l’any vinent. Es preveu que a finals del 2011 el sistema català d’autonomia personal i atenció a la dependència protegirà més de 220.000 persones.