El Govern català oferirà el seu propi model de copagament més avantatjós pels beneficiaris de la Llei d’Autonomia Personal que el proposat pel Govern Central

Catalunya mantindrà el seu propi model de copagament pels beneficiaris dels ajuts previstos a la Llei d’Autonomia Personal, que serà més avantatjós que el que proposa el Govern Central. Així ho va afirmar la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila el passat 26 de novembre, després del Consell Territorial del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència, en què es van reunir el Govern espanyol i les comunitats autònomes per debatre els detalls de la participació econòmica dels usuaris en el sistema. En aquest consell, Govern i comunitats autònomes van acordar que les persones dependents que tinguin una renda inferior a 517,90 euros, quantitat que correspon a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), quedaran exemptes del ‘copagament’ o cofinançament de les prestacions i serveis a què tenen dret segons la Llei de l’Autonomia Personal. Segons paraules de Capdevila, “ hem votat a favor d’aquest copagament perquè és un acord de mínims que permet aplicar el sistema català, que és més avantatjós”.

Segons la consellera, la proposta que es va presentar en el consell respecta les millores introduïdes pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i permet desenvolupar un model propi de copagament més avantatjós pels beneficiaris de la llei. En aquest sentit, els criteris bàsics fixats el passat 26 de novembre, asseguren el manteniment per part del Govern català dels beneficis introduïts a Catalunya, els aspectes més destacats dels quals són: que la capacitat econòmica es determinarà tenint en compte la renda i el patrimoni de la persona sol•licitant (les comunitats autònomes podran deixar exempta la valoració d’una part del patrimoni, de fet, a Catalunya ja no es té en consideració el patrimoni de vivenda habitual), que la participació en el copagament es determinarà a Catalunya en funció de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) i no de l’IPREM; i que a Catalunya l’exempció en el copagament de les prestacions econòmiques estarà garantida per ingressos de fins a 2,5 vegades l’IRSC (18.610 euros), que supera amb escreix la garantia estatal de l’IPREM (7.236,60 euros).

En el Consell Territorial del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència del passat 26 de novembre, es van establir també els criteris d’acreditació de centres, entitats i serveis del Sistema de Dependència, no tan sols pel que es refereix a les instal•lacions i equipaments sinó també al personal sanitari. En aquest punt, la consellera Carme Capdevila va fer explícit el seu rebuig a la proposta feta pel govern espanyol perquè ‘vulnera directament i en la seva totalitat la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials’. A més, va afirmar que “la proposta del Ministeri d’Educació, Política Social i Esports no es limita a establir unes indiciacions bàsiques, àmplies i flexibles sinó que imposa una determinada regulació que en molts casos suposa un retrocés amb la que ja s’aplica a Catalunya”. “Al Principat, les entitats compleixen unes normes en la majoria de casos més exigents i amb uns estàndards de qualitat superiors als que ens proposa el govern espanyol”, va afegir.

Font: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya