Jornada sobre innovació en els serveis d’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal, a Sant Boi de Llobregat

Jornada sobre innovació en els serveis d’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal, a Sant Boi de Llobregat