Guia de prestacions i serveis a les famílies de Catalunya 2009-2010 del DASiC

La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASiC) de la Generalitat de Catalunya ha presentat recentment la cinquena edició de la Guia de prestacions i serveis a les famílies 2009-2010 amb la voluntat d’informar a totes les famílies de Catalunya de les principals prestacions, ajuts i serveis que les administracions hi destinen.

Aquesta guia, que es va actualitzant periòdicament, pretén donar una visió, des d’una perspectiva general, d’aquells ajuts i prestacions –econòmics, en temps, desgravacions fiscals, ajuts socials i altres- que estan vigents en aquest moment.

A fi de facilitar la consulta de cada prestació, ajut o servei, la guia dóna informació sobre l’Administració i l’organisme del qual depenen o en són responsables, així com on adreçar-se per obtenir-ne més informació o bé poder presentar, si s’escau, la sol·licitud corresponent. A la guia també s’hi pot trobar informació sobre legislació de referència, pàgines web, adreces i telèfons d’interès, i també un índex temàtic per tal de facilitar la cerca de continguts.

Podeu descarregar-vos aquesta guia en el següent enllaç:
http://www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia/prestacions07.pdf