I Fòrum de la Diversitat Funcional, a càrrec d’Amputats Sant Jordi

L’Associació Amputats Sant Jordi (ASJ) organitza el I Fòrum de la Diversitat Funcional, el proper divendres 9 de novembre, al Centre Social i Cultural l’Obra Social ‘La Caixa’. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web l'ASJ.
Un dels objectius d’aquest fòrum és donar veu a la diversitat funcional des de diferents àmbits i oferir una visió global sobre el tema a partir de les aportacions -personals, vivencials, professionals...- dels diferents participants que s’han convocat a participar, entre els quals hi haurà experts i personalitats que abasten camps tan diversos com la sociologia, psicologia, docència, l’esport, la comunicació, la medicina, la cultura, l’art o la mateixa Administració.
Com manifesta ASJ en el seu web, ‘el model social actual té les seves arrels en una societat organitzada i dissenyada per i per a persones que no tenen cap discapacitat i sovint aquest model percep la discapacitat més com la restricció social que aïlla i deixa fora de la plena participació en la vida social a la persona amb discapacitat, enlloc de veure'l com una conseqüència de les condicions particulars’. ASF comenta que el canvi d’aquest model de societat només és possible si el conjunt de la ciutadania es familiaritza amb la discapacitat a partir de l’educació en valors a través de la modificació de les actituds i conductes. I és per això, que coincidint amb el 20è aniversari de l’entitat, ASJ ha decidit dur a terme aquest I Fòrum, una iniciativa que va enfocada a fer visible la situació del col•lectiu de persones amb diversitat funcional per poder avançar en una veritable igualtat que respecti les diferències.
Aquest I Fòrum de la Diversitat Funcional neix amb la vocació de ser quelcom més que un esdeveniment aïllat en el temps. Per aquest motiu, un dels seus objectius és esdevenir una plataforma per constituir un Observatori de la Diversitat Funcional estable i permanent, que aspira a convertir-se en un referent en matèria de discapacitat. Amb aquest Observatori ASJ vol posar les bases de treball encaminades a aconseguir transformacions socials reals i a llarg termini, que els permetin avançar cap a una veritable igualtat d’oportunitats i la integració de les persones amb diversitat funcional. Volen contribuir, així, al desenvolupament d’una ciutadania responsable, activa, solidària i defensora dels drets de les persones amb discapacitat per avançar i potenciar la cultura de les capacitats.

PROGRAMA
9.00 h. Recepció d’assistents.
9.30 h. Parlament de benvinguda i inauguració a càrrec de:
Sr. Valentí Farràs, director de CaixaForum Barcelona.
Honorable Sr. Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Il.lm Sr. Josep Oliva, diputat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, de la Diputació de Barcelona.
Sra. Pilar Díaz, presidenta d’ASJ.
10.00 h. Intervenció de la Sra. María José Rodríguez de Armena, cap d’Unitat de Coordinació en matèria d’Associacions de Víctimes de la Direcció General de Tràfic (DGT). La seva ponència versarà sobre la importància de la prevenció i atenció: què s’està fent al respecte i què més es pot fer.
10.20 h. Participació del Sr. Demetrio Casado, director del Seminari d’Intervenció i Polítiques Socials (SIPOSO). Amb una gran experiència i coneixement en matèria de polítiques socials i discapacitat, ens parlarà del paradigma social de la discapacitat.
10.40 h. Intervenció del Sr. Francesc Sainz, psicòleg clínic, psicoanalista, professor de la UB i URL; supervisor de serveis públics de salut mental.
Reflexionarà i centrarà el seu discurs en el tema del dol davant la pèrdua d’un membre.
11.00 h. Ponència de la Dr. Pere Solé, director del Servei de Rehabilitació i Medicina Física del Consorci Hospitalari de Vic i coordinador dels Serveis de Valoració del Grau de Discapacitat i de Dependència de la Comarca d’Osona.
Parlarà de la seva experiència en el camp de la valoració de la dependència i discapacitat: què diu la llei, com s’aplica, procés assistencial...
11.20 h. Pausa cafè.
11.45 h. Finalitzades les intervencions individuals, s’iniciarà un debat i torn de preguntes.