La segona edició del Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya finalitza amb un decàleg de demandes i compromisos

El 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya, que es va celebrar a La Farga de L’Hospitalet els passats 26 i 27 de març, va aplegar durant els dos dies més de 1.300 representants d’entitats no lucratives de Catalunya, entre els quals s’hi trobava ECOM, amb l’objectiu de demanar als representants polítics del nostre país que situïn la lluita contra la pobresa i l’exclusió social com a prioritat política i social, així com per exigir-los el desplegament del sistema de serveis socials i la millora del marc de col·laboració entre les administracions i el tercer sector i el suport especial a les ONG en el context de la crisi.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual la Confederació ECOM Catalunya en forma part, com a organitzadora del congrés, va recollir en un manifest, amb la lectura del qual es va donar per tancat el 2n congrés, les demandes i compromisos que el tercer sector fa a les autoritats del nostre país:

- Prioritat en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social en el context de crisi. En l’actual crisi, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social ha d’esdevenir una prioritat en les polítiques públiques.

- Desplegament amb recursos i eficàcia del nou sistema de serveis socials. Es demana un esforç en dotació de recursos econòmics i organitzatius en l’aplicació de la Llei de d’autonomia personal i d’atenció a la dependència, i en la Nova Cartera de la llei de Serveis Socials.

- El compromís del Pla Estratègic del tercer sector. Un sector es compromet a avançar en el seu pla estratègic per tal que Catalunya pugui seguir disposant d’un teixit associatiu potent, efectiu i compromès amb la inclusió i la cohesió social.

- Accent en la col·laboració entre les administracions i el tercer sector. La tasca publica no és un patrimoni exclusiu de les administracions. Les entitats som també espai públic que s’exerceix des de la iniciativa social. Fem una crida a les administracions per a prioritzar la col·laboració amb les entitats no lucratives en la prestació de serveis socials i en el desenvolupament de programes compartits.

- Mesures excepcionals de crisi en el Pla de Suport al Tercer Sector Social . La crisi està afectant d’una manera especial a les ONG. És per això que demanen mesures excepcionals dins del pla de suport del tercer sector per afrontar el context de crisi.

- La reforma del sistema de gestió del 0,7% de l’IRPF. Aquesta reforma és inajornable, i per això plantegem una vegada més l’establiment d’un tram autonòmic del 50% d’aquests recursos que sigui gestionat i distribuït per la Generalitat i la dotació de 50 milions d’euros per Catalunya l’any 2009.

- Compromís de millora en la qualitat i la transparència. La Taula i les seves entitats renovem el nostre compromís amb els divuit principis de qualitat, transparència i millora interna que vam signar públicament en la “Carta de Qualitat” el desembre de 2007.

- El reconeixement i impuls del voluntariat i la dignificació professional dels treballadors. La Taula proposa en els propers anys estimular el voluntariat de les entitats, fent créixer el seu nombre, millorant la seva formació i diversificant la seva acció. En quan als treballadors, planteja la necessitat de donar passes en la millora i dignificació de les seves condicions laborals i avançar en l’estructuració d’estratègies compartides i d’una confederació de les organitzacions empresarials del tercer sector.

- El tercer sector com a agent social. Ens els darrers dos anys s’ha avançat i molt en la consideració i reconeixement del tercer sector i de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social com a plataforma que el representa. Ara cal donar un pas més i concretar la participació del sector en el Consell de treball econòmic i Social i en els diversos òrgans i espais de participació del govern de la Generalitat.

- Crida al treball compartit amb els altres sectors i la ciutadania. Els reptes de la inclusió social només són possibles amb la complicitat i els esforços compartits per part de tots. La Taula ofereix el seu treball i la seva col·laboració en tot allò que pugui contribuir a una societat més justa fent una crida a la ciutadania a participar avui en el repte d’una societat més justa.